• Personlig rådgiver Personlig rådgivning
 • Lave netpriser Lave netpriser
 • Dag-til-dag levering Dag-til-dag levering

Vialerg

90 stk Filmovertrukne tabletter
Cetirizin 10 mg

Produktbeskrivelse

Vialerg er et antiallergisk lægemiddel beregnet til lindring af næse- og øjensymptomer af sæsonbetinget og helårs allergisk rhinitis samt til lindring af kronisk nældefeber.

Vialerg bør ikke gives til børn under 6 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering

 • Den anbefalede dosis er:
  • Voksne og unge over 12 år:
   • 1 tablet én gang daglig.
  • Ældre:
  • Der er ikke behov for dosisjustering til ældre, forudsat at nyrefunktionen er normal.
 • Børn mellem 6 og 12 år:
  • ½ tablet 2 gange daglig.
 • Børn under 6 år:
  • Bør ikke anvendes uden lægens anvisning.
 • Moderat nedsat nyrefunktion:
  • Dosis skal tilpasses individuelt i forhold til nyrefunktionen. Tal med lægen.
 • Nedsat leverfunktion:
  • Dosisjustering er ikke nødvendigt.

Tabletterne skal synkes sammen med et glas væske. Begyndende virkning ses inden for ½ - 1 1/2 time og varer ca. 24 timer.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • Tag ikke dette lægemiddel:
  • hvis du er overfølsom over for cetirizindihydrochlorid, hydroxyzin, piperazinderivater eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se indlægssedlen).
  • Hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mindre end 10 ml/min).
 • Tal med lægen
  • Inden du tager Vialerg, hvis du har vandladnings-problemer, nedsat nyrefunktion, hvis du er epileptisk patient, eller du har risiko for krampeanfald.
  • Allergitest: Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du stoppe med at tage Vialerg mindst 3 dage før.
  • Det tilrådes forsigtighed ved indtagelse af alkohol samtidig med behandling af Vialerg.
  • Bør ikke anvendes hvis du lider af arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency).
 • Brug af anden medicin:
  • Der er ikke observeret interaktioner mellem Vialerg og andre lægemidler.
 • Graviditet og amning:
  • Hvis du er gravid eller ammer, bør du kun tage Vialerg efter aftale med din læge.
 • Trafik- og arbejdssikkerhed:
  • Ikke mærket, men du skal nøje bemærke, hvordan du reagerer på lægemidlet.
 • Overdosering:
  • Hvis du har taget mere af Vialerg, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du får bivirkninger såsom konfusion, diarré, svimmelhed, træthed, hovedpine, utilpashed, pupiludvidelse, kløe, rastløshed, sløvhed, døsighed, stivhed/følelsesløshed (stupor), unormalt hurtig hjerterytme, skælven og vandladningsbesvær skal du kontakte din læge.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • De mulige bivirkninger som du kan opleve er:
  • Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1-10 % behandlede):
   • Mundtørhed, døsighed, søvnighed, svimmelhed.
  • Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 0,1-1 % behandlede):
   • Uro og rastløshed, ændring i hudens følesans, diarré, kløe, udslæt, psykisk træthed og utilpashed.
  • Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 0,01-0,1 % behandlede):
   • Overfølsomhed, aggressivitet, forvirring, depression, hallucinationer, søvnløshed, kramper, bevægelsesforstyrrelser, hurtig hjerterytme, unormal leverfunktion, nældefeber, hævelser pga. væskeophobning i kroppen, vægtøgning.
  • Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos under 0,01 % behandlede):
   • Øget tendens til blødning, anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, smagsforstyrrelser, ufrivillige rykkende bevægelser, ufrivillige øjenbevægelser, sløret syn, allergisk hævelse i ansigtet, udslæt, smerter ved vandladning, sengevædning, vandladningsbesvær.
  • Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data):
   • Øget appetit, selvmordstanker, svimmelhed,

Opbevaring og holdbarhed

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
Læs hele produktbeskrivelsen

Find lignende produkter

(Se alle)