• Personlig rådgiver Personlig rådgivning
 • Lave netpriser Lave netpriser
 • Dag-til-dag levering Dag-til-dag levering
Tilbud

Panodil

10 stk Filmovertrukne tabletter
Paracetamol 500 mg

Produktbeskrivelse

Panodil er et smertestillende lægemiddel, der bruges til lindring af svage smerter. Panodil virker febernedsættende. Panodil filmovertrukne tabletter bør ikke gives til børn under 10 - 14 kg. Panodil Junior bør anvendes i stedet. Bør ikke gives til børn under 2 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Bemærk: lægemidlet Panodil 500 mg, filmovertrukne tabletter findes i øjeblikket i 2 udgaver med forskellige prægninger og hjælpestoffer:

 • Udseende:
  • Filmovertrukket tablet er med delekærv på den ene side og præget med et "p" i en cirkel på den anden side indeholder hjælpestofferne:
   • Stivelse, pregelatineret Calciumcarbonat, alginsyre, crospovidon, povidon (K 25), magnesium-stearat, silica, kolloid vandfri, titandioxid (E171), hypromellose, macrogol, polysorbat 80 og carnaubavoks.
  • Filmovertrukket, tablet med flade kanter, med et triangulært logo præget på den ene side og en delekærv på den anden side indeholder hjælpestofferne:
   • Majsstivelse, Stivelse, pregelatineret, povidon, kaliumsorbat, talcum, stearinsyre, hypromellose, triacetin.

Dosering

 • Den anbefalede dosis er:
  • Voksne samt børn over 12 år (min. 40 kg):
   • 2 tabletter 3-4 gange i døgnet. Maksimumdosis er 8 tabletter i døgnet.
   • I enkelte tilfælde er 1 tablet 3-4 gange i døgnet tilstrækkeligt.
   • Der skal gå minimum 4 timer mellem hver indtagelse af Panodil og bør anvendes i laveste effektive dosis.
  • Børn 2-11 år:
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser (se "Doseringstabel børn 2-11 år nedenfor).
  • Doseringstabel børn 2-11 år:
   Barnets vægt Dosis Maksimal døgndosis

   10-14 kg

   Panodil Junior bør anvendes i stedet

   -

   15-19 kg

   ½ tablet højst 3 gange i døgnet

   1½ tablet

   20-29 kg

   ½ tablet højst 4 gange i døgnet

   2 tabletter

   30-39 kg

   1 tablet højst 3 gange i døgnet

   3 tabletter

   40 kg og derover

   1 tablet højst 4 gange i døgnet

   4 tabletter

  • Der bør minimum gå 6 timer mellem hver dosering..
  • Den maksimale døgndosis må ikke overskrides.
  • Maksimal behandlingstid uden lægens anvisning er 3 dage.
  • Bør anvendes i laveste effektive dosis.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • Tag ikke dette lægemiddel:
  • Hvis, du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (se "Bemærk"-afsnittet ovenfor), eller hvis din lever ikke virker normalt.
 • Særlige advarsler og forholdsregler
  • Advarsler:
   • Indtagelse af doser højere end det anbefalede indebærer risiko for meget alvorlig leverskade. For at undgå risiko for overdosering bør du kontrollere, at anden, samtidig indtaget medicin ikke også indeholder paracetamol.
  • Forsigtighedsregler:
   • Panodil bør bruges med forsigtighed hvis du
    • har nedsat leverfunktion
    • lider af kronisk alkoholisme
    • har stærkt nedsat nyrefunktion
    • har en dårlig ernæringstilstand (kronisk fejlernæring)
  • Vær opmærksom på følgende
  • Hvis du har høj feber, tegn på anden infektion eller hvis dine symptomer har varet i mere end 3 dage, skal du kontakte din læge.
  • Hvis du tager smertestillende medicin i en længere periode, eller hvis du tager høje doser kan du opleve, at du får hovedpine, eller at din hovedpine bliver forværret. Denne hovedpine skal ikke behandles med en højere dosis af Panodil. Kontakt din læge.
  • Samtidig brug af forskellige typer af smertestillende medicin gennem længere tid kan give nyreskader. Brug kun smertestillende medicin gennem længere tid efter aftale med din læge.
  • Hvis du skal aflevere urinprøve, skal du gøre opmærksom på, at du er i behandling med Panodil, da resultatet kan blive påvirket.
 • Brug af anden medicin:
  • Nogle lægemidler kan påvirke- eller blive påvirket af indtagelsen af Panodil. Det er især vigtigt, at du fortæller lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende lægemidler, da dosis måske skal justeres.
   • Medicin mod urinsur gigt (probenecid)
   • Medicin mod kvalme og opkastning (metochlopramid, domperidon).
   • Medicin mod forhøjet kolesterolniveauer i blodet (cholestyramin)
   • Medicin mod epilepsi (carbamazepin, fenytoin)
   • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin eller andre coumariner).
   • Hvis du anvender Panodil i en længere periode kan den blodfortyndende virkning øges.
   • Anden medicin, som påvirker leverens funktion, eller som er kendt for at være skadelig for leveren. Tal med lægen inden du tager Panodil.
 • Graviditet og amning:
  • Graviditet:
   • Kan anvendes, hvis det er klinisk nødvendigt, men bør anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid og med lavest mulig doseringsfrekvens.
  • Amning:
   • Kan anvendes under amning. Panodil udskilles i modermælk, men der forventes ingen påvirkning af det ammede barn.
 • Trafik- og arbejdssikkerhed:
  • Panodil påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 • Overdosering:
  • Symptomer på overdosering viser sig generelt indenfor 24 timer:
   • Kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed og mavesmerter.
  • Det er især børn, ældre samt personer med leversygdom, alkoholisme, alvorlig fejlernæring eller personer i behandling med lægemidler, som påvirker leveren, der har risiko for forgiftning ved overdosering.
  • Enhver patient som har indtaget en overdosis, skal anses som værende i risiko for at få leverskade og skal derfor behandles derefter. Kontakt straks lægen.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • De mulige bivirkninger som du kan opleve er:
  • Alvorlige bivirkninger
   • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
    • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få blodplader).
    • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber. Dette kan skyldes forandringer i blodet (for lavt antal hvide blodlegemer). Kan være alvorligt. Hvis du har feber, bør du straks kontakte en læge.
    • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
    • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.
    • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
    • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
    • Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue.
    • Langtidsbehandling kan forårsage skader på nyrerne. Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på ovenstående alvorlige bivirkninger.
  • Ikke alvorlige bivirkninger:
   • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
    • Nældefeber
    • Forhøjede levertal/ændret nyrefunktion.
   • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
    • Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser). Kan være alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
    • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte lægen.

Opbevaring og holdbarhed

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
Læs hele produktbeskrivelsen

Find lignende produkter

(Se alle)