Apopro
Desloratadine "Sandoz"

Desloratadine "Sandoz"

120 ml Oral opløsning
Aktive stoffer: Desloratadin 0,5 mg/ml (Håndkøb, apoteksforbeholdt) - Se andre lægemidler med samme aktive indholdsstof.
Mærke: Sandoz
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation:

Desloratadine "Sandoz" (Sandoz A/S), oral opløsning (desloratadin).

Virkning og anvendelse:

Lindrer symptomer forbundet med allergisk snue forårsaget af allergi samt nældefeber hos voksne, unge og børn i alderen 1 år og derover.

Den anbefalede dosis er:

Voksne og unge (12 år og derover): 10 ml (5 mg) oral opløsning en gang daglig.

Børn i alderen 6 til 11 år: 5 ml (2,5 mg) oral opløsning en gang daglig.

Børn i alderen 1 til 5 år: 2,5 ml (1,25 mg) oral opløsning en gang daglig.

Tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger: Du bør behandles i overensstemmelse med din læges anbefaling. Behandlingen kan afbrydes efter symptomerne er forsvundet og genoptages ved tilbagevendelse. Tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere om ugen og i mere end 4 uger: Din læge vil måske anbefale dig en længerevarende behandling. Børn og unge mellem 1 og 17 år: Der er begrænset erfaring ved brug af desloratadin.

For at afmåle dosis skal den medfølgende ske eller orale sprøjte anvendes. Efter åbning af flasken skal spidsen af den orale sprøjte puttes helt ned i opløsningen. Træk derefter stemplet op imod dig selv, indtil den ordinerede dosis er afpasset. Hvis der er luftbobler i sprøjten, efter at opløsningen er trukket op, skal sprøjten vendes, så spidsen er opad. Luften vil så bevæge sig op i toppen af sprøjten. Træk stemplet tilbage og skub det derefter forsigtigt tilbage for at slippe af med boblerne. Vær ikke bekymret for nogle små bobler. Opløsningen, der nu er i sprøjten, skal synkes direkte fra sprøjten. Efter brug lukkes flasken og den tomme sprøjte renses med vand og kan derefter lufttørre.

Kontraindikationer:

Allergisk over for det aktive stof, et af de øvrige indholdsstoffer (flydende sorbital, ikke-krystalliserende (E0420), propylenglycol, natriumcitrat, hypromellose 2910, sucralose, dinatriumedetat, natriumcitratdihydrat, tutti-frutti smagsstof og renset vand) eller loratadin.

Vær forsigtig:

Hvis du har dårlig nyrefunktion, samt hvis du har en medicinsk eller familiær historie af krampeanfald, bør Desloratadine "Sandoz" tages med forsigtighed.

Dette lægemiddel indeholder op til 97,5 mg sorbitol pr. ml oral opløsning, hvilket bør tages i betragtning i forhold til kosten. Patienter med arvelig fructoseintolerans bør ikke få/tage dette lægemiddel. Lægemidlet indeholder 102,30 mg propylglycerol pr. ml oral opløsning, hvilket svarer til 0,19 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Brug af anden medicin:

Ingen kendte forholdsregler.

Brug med mad og drikke:

Dosis kan tages med eller uden mad.

Overdosering:

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

Graviditet og amning:

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af desloratadin til gravide og ammende kvinder. For en sikkerheds skyld bør desloratadin undgås.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Ingen mærkning - men da enkelte har oplevet døsighed, frarådes det at føre motorkøretøj eller betjene maskiner indtil du ved hvordan du reagere på medicinen.

Almindelige bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Hovedpine, mundtørhed, træthed.

Almindelige bivirkninger hos børn under 2 år:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Søvnbesvær, diarré, feber.

Meget sjældne bivirkninger:

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Hallucinationer, svimmelhed, døsighed, søvnbesvær, rastløs, krampeanfald, uregelmæssig puls, hjertebanken, mavesmerter, kvalme, opkastning, diarré, ændringer i levertal, leverbetændelse, muskelsmerter, overfølsomhedsreaktioner som nældefeber (angioødem og urticaria), åndenød, kløe, udslæt.

Bivirkninger med ikke kendt hyppighed:

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Unormal adfærd, agression, nedtrykt sindstilstand, øjentørhed, hjerterytmeforstyrrelser, gulsot, lysfølsomhed, fysisk og psykisk træthed, vægtforøgelse og øget appetit.

Pakningsstr.:

Pakningsstørrelser 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml og 150 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Læs indlægssedlen og evt. oplysningerne på emballagen grundigt inden du bruger dette lægemiddel. Dette er uddrag fra produktresume, komplet produktresume findes på www.produktresume.dk - dagsaktuel pris: www.apopro.dk.

Sidst opdateret d. 08/06-2023.

Læs mere
{{ '82.30' | customcurrency}}

Denne vare er desværre ikke tilgængelig!

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.8 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Lindrer symptomer forbundet med allergisk snue forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi samt nældefeber hos voksne, unge og børn i alderen 1 år og derover.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl, om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

Dosering

Den anbefalede dosis er:

 • Voksne og unge (12 år og derover):
  • 10 ml (5 mg) en gang daglig.
 • Børn i alderen 6 til 11 år:
  • 5 ml (2,5 mg) en gang daglig.
 • Børn i alderen 1 til 5 år:
  • 2,5 mg (1,25 mg) en gang daglig.
 • Tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger:
  • Du bør behandles i overensstemmelse med din læges anbefaling. Behandlingen kan afbrydes efter symptomerne er forsvundet og genoptages ved tilbagevendelse.
  • Tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere om ugen og i mere end 4 uger:
  • Din læge vil måske anbefale dig en længerevarende behandling.
 • Børn og unge mellem 1 og 17 år:
  • Der er begrænset erfaring ved brug af desloratadin.

For at afmåle dosis skal den medfølgende ske eller orale sprøjte anvendes. Efter åbning af flasken skal spidsen af den orale sprøjte puttes helt ned i opløsningen. Træk derefter stemplet op imod dig selv, indtil den ordinerede dosis er afpasset. Hvis der er luftbobler i sprøjten, efter at opløsningen er trukket op, skal sprøjten vendes, så spidsen er opad. Luften vil så bevæge sig op i toppen af sprøjten. Træk stemplet tilbage og skub det derefter forsigtigt tilbage for at slippe af med boblerne. Vær ikke bekymret for nogle små bobler. Opløsningen, der nu er i sprøjten, skal synkes direkte fra sprøjten. Efter brug lukkes flasken og den tomme sprøjte renses med vand og kan derefter lufttørre.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen, som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • Tag ikke dette lægemiddel:
  • Hvis, du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen for informationer), eller lægemidler indeholdende loratadin.
 • Vær forsigtig:
  • Hvis du har dårlig nyrefunktion.
  • Hvis du har en medicinsk eller familiær historie af krampeanfald.
  • Hvis du har arvelig fructoseintolerans.
 • Brug af anden medicin:
  • Ingen kendte forholdsregler.
 • Brug med mad og drikke:
  • Dosis kan tages med eller uden mad.
 • Graviditet og amning:
  • Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af desloratadin til gravide og ammende kvinder. For en sikkerheds skyld bør desloratadin undgås.
 • Trafik- og arbejdssikkerhed:
  • Ingen mærkning - men da enkelte har oplevet døsighed, frarådes det at føre motorkøretøj eller betjene maskiner indtil du ved hvordan du reagere på medicinen.
 • Overdosering:
  • Ingen kendte tilfælde.
Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

 • Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
  • Hovedpine, mundtørhed, træthed.
 • Almindelige bivirkninger hos børn under 2 år (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
  • Søvnbesvær, diarré, feber.
 • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
  • Hallucinationer, svimmelhed, døsighed, søvnbesvær, rastløs, krampeanfald, uregelmæssig puls, hjertebanken, mavesmerter, kvalme, opkastning, diarré, ændringer i levertal, leverbetændelse, muskelsmerter, overfølsomhedsreaktioner som nældefeber (angioødem og urticaria), åndenød, kløe, udslæt.
 • Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelig data):
  • Unormal adfærd, agression, nedtrykt sindstilstand, øjentørhed, hjerterytmeforstyrrelser, gulsot, lysfølsomhed, fysisk og psykisk træthed, vægtforøgelse og øget appetit.
Opbevaring og holdbarhed
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Sidst opdateret d. 08/06-2023.