Apopro
Benarhin

Benarhin

120 dosis Næsespray, suspension
Aktive stoffer: Budesonid 32 mikrogram/dosis (Håndkøb, apoteksforbeholdt) - Se andre lægemidler med samme aktive indholdsstof.
Mærke: BenaRhin
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation:

Benarhin (McNeil Denmark ApS), næsespray suspension 32 mikrogram/dosis (budesonid).

Virkning og anvendelse:

Antiallergisk lægemiddel, der reducerer og forhindrer hævelse og irritation i næsen. Benarhin bør ikke gives til børn og unge under 18 år uden lægens anvisning.

Dosering:

Voksne: 2 pust i hvert næsebor (i alt 128 mikrogram) 2 gange daglig. Når effekt er opnået, kan dosis forsøgsvis sænkes til 1 pust (64 mikrogram) 2 gange daglig. Effekten opnås først efter få dages behandling og i sjældent tilfælde først efter 2 ugers behandling.

Kontraindikationer:

Overfølsom (allergi) over for budesonid eller over for et eller flere af hjælpestofferne (mikrokrystallinsk cellulose og natriumcarboxymethylcellulose, vandfri glukose, polysorbat 80, dinatriumedetat, kaliumsorbat, saltsyre og renset vand). Indeholder kaliumsorbat som kan give lokalt hududslæt.

Tal med lægen:

Tal med lægen inden du tager Benarhin, hvis du får store eller hyppige næseblødninger, for nylig har haft næsesår eller blevet opereret i næsen eller har en næseskade, der ikke er helet ordentligt, har eller har haft lungetuberkulose, har en luftvejsinfektion, nogensinde har haft grøn eller grå stær, har diabetes, har leverproblemer eller får sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin:

Der er observeret interaktioner mellem Benarhin og itraconazol, ketoconazol, clarithromycin eller telithromycin, saquinavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir eller cobicistatholdige produkter. Interaktioner kan forekomme ved brug af lægemidler indeholdende kortikosteroider eller hvis du lige er stoppet behandlingen med kortikosteroider.

Graviditet og amning:

Bør kun anvendes efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Ikke mærkning.

Overdosering:

Hvis du har taget mere af Benarhin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas, skal du kontakte din læge.

Almindelige bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Astma, epistaxis, hæmoragisk sekretion, nasalt ubehag, oropharyngeal smerte.

Ikke almindelige bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Overfølsomhed (omgående og senoverfølsomheds reaktioner, f.eks. erytem, urticaria, udslæt, dermatitis, angioødem og pruritus), muskelkramper.

Sjældne bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Anafylaktisk reaktion, tegn og symptomer på systemisk påvirkning fra kortikosteroider, herunder binyresuppression og væksthæmning, sløret syn, sårdannelse i næsen, perforation af næseskillevæggen, dysfoni, kontusion.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelig data): Katarakt, glaukom.

Pakningsstr.:

1 x 120 doser. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Læs indlægssedlen og evt. oplysningerne på emballagen grundigt inden du bruger dette lægemiddel. Dette er uddrag fra produktresume, komplet produktresume findes på www.produktresume.dk - dagsaktuel pris: www.apopro.dk.

Sidst opdateret d. 08/11-2023.

Læs mere

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '59.35' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.8 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Benarhin anvendes til forebyggelse af høfeber-symptomer hos voksne fra 18 år.

Benarhin må ikke anvendes til børn og unge under 18 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl, om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

Dosering
 • Den anbefalede dosis er:
  • 2 pust i hvert næsebor 2 gange daglig. Når effekten er opnået, kan dosis forsøgsvis nedsættes til 1 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt. Den fulde effekt opnås først efter få dages behandling.
  • Lægen bør kontaktes, hvis symptomerne ikke er lindret inden for 14 dage efter behandlingsstart.
  • Benarhin må ikke anvendes i mere end 3 måneder uden at lægen kontaktes.
 • Administration:
  • Inden Benarhin næsespray anvendes for første gang, skal sprayen aktiveres. Flasken rystes og plastikhætten tages af. Herefter skal den holdes opad og pumpes 5-10 gange i luften, indtil sprayen afgiver forstøvet væske. Effekten holder i cirka 24 timer. Hvis der går længere tid, inden den næste dosis tages, skal næsesprayen fyldes igen. Det er dog i så fald kun nødvendigt at pumpe en enkelt gang i luften.
  • Du skal pudse næsen før brug, omryste flasken og plastikhætten skal fjernes.
  • Flasken skal holdes med næseadaptoren opad og med en finger på begge sider. Næseadaptoren placeres i et næsebor og skal rettes mod siden af næsen og væk fra næseskillevægen. Sprayen skal trykkes ned det nødvendige antal gange afhængigt af den anbefalede dosis. Derefter følges samme procedure for det andet næsebor. Bemærk: Det er ikke nødvendigt at indånde samtidig med at der sprayes.
  • Næseadaptoren skal tørres med en ren klud efter brug, og plastikhætten skal påsættes igen. Flasken opbevares stående.
  • Næseadaptoren skal rengøres regelmæssigt, og hver gang medicinen ikke kan sprayes, som den skal. Hvis dette sker, bør næsesprayen kontrolleres for at sikre, at den er klar til brug (se tidligere). Hvis pumpen, efter at næsesprayen er klargjort, stadig ikke fungerer, skal den rengøres ved at følge følgende instruktioner:
  • Næseadaptoren skal fjernes med en ren klud og vaskes i varmt, ikke skoldhedt vand. Næseadaptoren skylles derefter grundigt, tørres og placeres derefter tilbage på flasken. Skarpe genstande må ikke anvendes. Efter rengøring skal næsesprayen klargøres igen før brug.
Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • Tag ikke dette lægemiddel
  • Hvis du er overfølsom overfor budesonid eller et af hjælpestofferne (se indlægssedlen for yderligere information).
 • Advarsler og forsigtighedsregler
  • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Benarhin hvis du
   • Får store eller hyppige næseblødninger.
   • For nylig har haft næsesår eller blevet opereret i næsen eller har en næseskade, der ikke er helet ordentligt.
   • Har eller har haft lungetuberkulose
   • Har en luftvejsinfektion
   • Nogensinde har haft grøn eller grå stær
   • Har diabetes
   • Har leverproblemer.
  • Tal med lægen, hvis du får sløret syn eller synsforstyrrelser efter du er begyndt behandlingen med Benarhin.
  • Benarhin indeholder kaliumsorbat der kan give lokalt hududslæt.
 • Brug af anden medicin:
  • Tal med din læge, hvis du:
   • Tager medicin til behandling af svampeinfektioner (såsom itraconazol eller ketoconazol).
   • Tager antibiotika (såsom clarithromycin eller telithromycin)
   • Tager HIV-lægemidler (såsom saquinavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir eller cobicistatholdige produkter).
   • Tager et andet lægemiddel indeholdende kortikosteroider eller lige er holdt med kortikosteroid behandling.
 • Graviditet og amning:
  • Tal med lægen inden du bruger Benarhin.
 • Trafik- og arbejdssikkerhed:
  • Ingen mærkning.
 • Overdosering:
  • Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Benarhin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

 • Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
  • Irritation i næsen i form af tørhed og nysen umiddelbart efter brugen, samt næseblod. Smerter i mund og/eller hals. Astma.
 • Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
  • Overfølsomhedsreaktioner som f.eks udslæt, hævelser. Muskelkramper.
 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
  • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. Sårdannelse i næsen. Dannelse af hul i næseskillevæggen. Søg læge.
 • Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelig data):
  • Grå stær (uklart syn), grøn stær (hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet).
Opbevaring og holdbarhed
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.
 • Må ikke nedfryses.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Sidst opdateret d. 08/11-2023.