Apopro
Lomuspray

Lomuspray

180 dosis Næsespray, opløsning
Aktive stoffer: Ipratropium 21 mikrogram/dosis (Håndkøb, apoteksforbeholdt) - Se andre lægemidler med samme aktive indholdsstof.
Mærke: Sanofi
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation:

Lomuspray næsespray, opløsning (STADA Nordic ApS) 21 mikrogram/dosis (ipratropiumbromid).

Dosis:

Voksne og unge over 18 år: 2 pust i hvert næsebor 2-3 gange daglig. Den anbefalede dosis bør ikke overskrides. Lomuspray næsespray, opløsning bør ikke gives til børn under 18 år uden lægens anvisning. Anvendes til voksne mod allergisk snue (som f.eks. skyldes pollen) eller ved ikke-allergisk løbende næse. Virker ved at hæmme dannelsen af vandigt sekret i næsens slimhinder. Lomuspray næsespray, opløsning begynder at virke inden for 15 minutter.

Kontraindikationer:

Brug ikke Lomuspray næsespray, hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid, atropin eller atropinlignende stoffer eller et af hjælpestofferne (natriumchlorid, benzalkoniumchlorid, natriumedetat, saltsyre, natriumhydroxid og renset vand).

Vær forsigtig:

Overfølsomhedsreaktioner. Akut grøn stær (snævervinklet glaukom) eller grøn stær i familien, øjensmerter, øjenubehag, sløret syn eller synsforstyrrelser som ringe eller pletter samtidig med røde øjne. Søg omgående læge, da disse symptomer kræver specialbehandling. Prostata, vandladningsbesvær, evt. vandladningsstop. Cystisk fibrose. Lomuspray næsespray indeholder benzalkoniumchlorid. Hvis Lomuspray næsespray ved et uheld kommer i øjnene, skal øjnene straks skylles med koldt vand fra vandhanen.

Brug af anden medicin:

Virkningen forstærkes, hvis du anvender antihistaminer eller kortikosteroider til lokal anvendelse i næsen eller andre lægemidler med lignende virkning (antikolinerge lægemidler).

Overdosering:

Symptomer som mundtørhed, synsforstyrrelser eller hurtig puls.

Graviditet om amning:

Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide og ammende.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Lomuspray påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Patienter bør dog informeres om, at de kan opleve bivirkninger såsom svimmelhed, syns-forstyrrelser, mydriasis og sløret syn under behandling med Lomuspray.

Almindelige bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Hovedpine, irritation i næsen, irritation i svælget, næseblod, tørhed i næsen.

Ikke almindelige bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Pludseligt hududslæt, anafylaktisk reaktion. Hurtig, meget uregelmæssig puls. Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. grøn stær. Vejrtrækningsbesvær eller kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Nældefeber og hævelser. Hurtig puls. Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, øjensmerter, sløret syn, synsforstyrrelser, røde øjne, hævede pupiller. Mundtørhed, hævelse i munden pga. væskeophobning. Mundbetændelse. Hududslæt. Tørhed i halsen. Svimmelhed. Overfølsomhed. Mave-tarmforstyrrelser med diarré eller forstoppelse. Kvalme.

Sjældne bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Hudkløe, nældefeber. Hjertebanken.

Pakningsstørrelser:

Glasflaske med pumpespraydoseringsanordning 180 doser (15 ml) og 360 doser (2×15 ml). Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Dette er uddrag fra produktresume - komplet produktresume findes på www.produktresume.dk. Dagsaktuel pris: www.apopro.dk

Sidst opdateret d. 27/12-2023.

Læs mere

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '109.25' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.8 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Lomuspray næsespray, opløsning anvendes til voksne for at mindske mængden af vandigt sekret ved allergisk snue (som f.eks.skyldes pollen) eller ved ikke-allergisk løbende næse (som kan udløses af f.eks. temperaturforandringer eller lokalirritation). Virker ved at hæmme dannelsen af vandigt sekret i næsens slimhinder. Lomuspray næsespray, opløsning begynder at virke inden for 15 minutter.

Lomuspray næsespray, opløsning bør ikke gives til børn under 18 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl, om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

Dosering

 • Den anbefalede dosis er:
  • Voksne og unge over 18 år: 2 pust i hvert næsebor 2-3 gange daglig.
  • Den anbefalede dosis bør ikke overskrides.
  • Se indlægssedlen for brugsanvisning.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • Brug ikke Lomuspray næsespray, opløsning hvis, du er overfølsom (allergisk) over for ipratropiumbromid, atropin, atropinlignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen for informationer).
 • Vær forsigtig:
  • Kontakt lægen hvis du oplever:
  • Overfølsomhedsreaktioner. Dette kan forekomme i sjældne tilfælde lige efter brug af Lomuspray. Symptomer på dette er nældefeber, hævelse i mund og i svælget, hududslæt og åndenød.
  • Akut grøn stær (snævervinklet glaukom) eller grøn stær i familien (forhøjet tryk i øjet).
  • Øjensmerter, øjenubehag, sløret syn eller synsforstyrrelser som ringe eller pletter samtidig med røde øjne. Søg omgående læge, da disse symptomer kræver specialbehandling.
  • Forstørret blærehalskirtel (prostata), vandladningsbesvær, evt. vandladningsstop.
  • Cystisk fibrose, da Lomuspray kan give fordøjelsesbesvær. Medicinen må ikke komme i øjnene.
 • Lomuspray næsespray indeholder benzalkoniumchlorid, som kan irritere næseslimhinden.
 • Hvis Lomuspray næsespray ved et uheld kommer i øjnene, skal øjnene straks skylles med koldt vand fra vandhanen.
 • Brug af anden medicin:
  • Virkningen af Lomuspray næsespray forstærkes, hvis du anvender andre lægemidler samtidig mod helårssnue, f.eks. antihistaminer, medicin der modvirker hævelse eller kortikosteroider til lokal anvendelse i næsen eller andre lægemidler med lignende virkning (antikolinerge lægemidler; f.eks. til behandling af parkinsonsymptomer).
 • Brug med mad og drikke:
  • Du kan tage Lomuspray næsespray, oplæsning tillige med mad og drikke.
 • Overdosering:
  • Symptomer som mundtørhed, synsforstyrrelser (problemer med at se skarpt) eller hurtig puls.
 • Graviditet om amning:
  • Hvis du er gravid eller ammer, skal du normalt ikke bruge Lomuspray næsespray, opløsning. Tal med lægen.
 • Trafik- og arbejdssikkerhed:
  • Lomuspray påvirker normalt ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du oplever bivirkninger så som svimmelhed, synsforstyrrelser eller sløret syn bør du undlade at køre bil og betjene maskiner.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

 • Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
  • Hovedpine.
  • Irritation i næsen, irritation i svælget, næseblod, tørhed i næsen.
 • Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
  • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).
  • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
  • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
  • Vejrtrækningsbesvær eller kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
  • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
  • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
  • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
  • Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, øjensmerter, sløret syn, synsforstyrrelser i form af ringe eller pletter, røde øjne, hævede pupiller. Mundtørhed.
  • Hævelse i munden pga. væskeophobning.
  • Mundbetændelse.
  • Hududslæt.
  • Tørhed i halsen.
  • Svimmelhed.
  • Overfølsomhed.
  • Mave-tarmforstyrrelser med diarré eller forstoppelse.
  • Kvalme.
 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
  • Hudkløe, nældefeber.
  • Hjertebanken.

Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Ingen særlige opbevaringsforhold.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Sidst opdateret d. 27/12-2023.