Apopro
Frontline Combo Vet. til katte

Frontline Combo Vet. til katte

1,5 ml Spot-on, opløsning 50 + 60 mg/ml
Mærke: Frontline
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation

Frontline Combo Vet. spot-on, opløsning til kat og ilder (Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S).

Anvendelse:

Anvendes mod loppeangreb alene eller angreb af både lopper, flåter og/eller bidende lus: Virkning over for nye angreb af voksne lopper varer i 4 uger hos både kat og ilder. Forebyggelsen af loppernes formering ved hæmning af udviklingen af æg samt af larver og pupper fra æg lagt af voksne lopper varer i 6 uger efter behandling - hos ilder dog kun 4 uger. Behandling af flåtangreb varer i 2 uger hos kat og 4 uger hos ilder. Kan anvendes til behandling af bidende lus. Forebyggelsen af loppernes formering ved hæmning af udviklingen af æg samt af larver og pupper fra æg lagt af voksne lopper virker i op til 8 uger efter behandling. Præparatet kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget allergisk udslæt. Dette præparat er specielt beregnet til kat og ilder. Det bør ikke anvendes til kaniner, da bivirkninger endda med dødelig udgang kan forekomme.

Dosering:

Kat: 1 pipette på 0,5 ml påføres på huden. Da der ikke foreligger sikkerhedsundersøgelser, bør der gå mindst 4 uger før genbehandling finder sted. Ilder: 1 pipette på 0,5 ml påføres på huden. Der bør gå mindst 4 uger før genbehandling finder sted. Brugsanvisning: Tag pipetten ud af blisterpakningen. Pipetten holdes lodret med spidsen opad. Slå på den øverste smalle del af pipetten for at sikre, at indholdet forbliver i den nedre tykke del. Knæk den øverste del af spidsen tilbage. Pelsen i nakken lige foran skulderbladene skilles indtil huden er synlig. Anbring toppen af pipetten på huden og klem pipetten adskillige gange for at få indholdet fuldstændig ud og direkte ned på huden på ét og samme sted. Præparatet bør ikke anvendes til killinger under 8 uger og/eller under 1 kg legemsvægt. Bør ikke anvendes til ildere yngre end 6 måneder.

Advarsler og forsigtighedsregler:

Bør ikke anvendes til syge (eks. systemiske lidelser, feber) eller afkræftede dyr. Undgå at præparatet kommer i kontakt med dyrets øjne. Andre dyr i samme husholdning bør også behandles med et passende præparat. Det er vigtigt at sikre sig at præparatet appliceres på et område, hvor dyret ikke kan slikke det af og at sikre, at dyr ikke slikker hinanden efter behandlingen. Det anbefales at undlade at vaske katten inden for 2 dage efter behandlingen. Lopper fra kæledyr infesterer ofte dyrenes kurv, leje og sædvanlige hvilesteder såsom tæpper og bløde møbler. I tilfælde af massiv infestation samt ved starten af behandlingen, bør omgivelserne derfor behandles med et egnet bekæmpelsesmiddel og de bør støvsuges regelmæssigt. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Derfor bør kontakt med mund hud og øjne undgås. Personer med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med præparatet. Undgå at få pipettens indhold på fingrene. Hvis dette sker, bør hænderne vaskes med sæbe og vand. Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med vand. Vask hænderne efter brug. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f. eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere / husets børn. Undgå at ryge, drikke eller spise under påføringen.

Drægtighed, diegivning:

Kat: Kan anvendes under drægtighed. Der foreligger ingen data for, om killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr, kan blive forgiftet af præparatet. I sådanne tilfælde bør der tages hensyn hertil. Ilder: Bør kun anvendes efter aftale med dyrlægen.

Overdosering:

Risikoen for at iagttage bivirkninger kan imidlertid stige ved overdosering, så dyr bør altid behandles med den korrekte pipettestørrelse i henhold til deres legemsvægt.

Bivirkninger:

Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene er observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme kortvarigt, primært forårsaget af det anvendte opløsningsmiddel.

Pakningsstørrelser:

Blisterkort med 1 x 0,5 ml pipette med perforeret top: Æske med 1 blisterkort med 3 x 0,5 ml pipetter med perforeret top. Æske med 2 blisterkort med 3 x 0,5 ml pipetter med perforeret top. Æske med 1 blisterkort med 4 x 0,5 ml pipetter med perforeret top. Produktinformation: Dette er uddrag fra produktresume - komplet produktresume findes på www.produktresume.dk Dagsaktuel pris: www.apopro.dk.

Sidst opdateret d. 22/06-2023.

Læs mere

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '204.95' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.8 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Anvendes mod loppeangreb alene eller angreb af både lopper, flåter og/eller bidende lus.

I pakningerne med medicin findes en vejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du anvender medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen på din kat eller ilder, bør du kontakte din dyrlæge.

Dosering:

 • Den anbefalede dosis er:
  • Kun til udvortes brug (på huden).
  • Kat: 1 pipette på 0,5 ml påføres på huden. Da der ikke foreligger sikkerhedsundersøgelser, bør der gå mindst 4 uger før genbehandling finder sted.
  • Ilder: 1 pipette på 0,5 ml påføres på huden. Der bør gå mindst 4 uger før genbehandling finder sted.
  • En enkelt behandling giver beskyttelse mod lopper og flåter i op til 4 uger.
  • Virkning over for nye angreb af voksne lopper varer i 4 uger hos både kat og ilder. Forebyggelsen af loppernes formering ved hæmning af udviklingen af æg samt af larver og pupper fra æg lagt af voksne lopper varer i 6 uger efter behandling - hos ilder dog kun 4 uger.
  • Behandling af flåtangreb varer i 2 uger hos kat og 4 uger hos ilder.
  • Kan anvendes til behandling af bidende lus. Forebyggelsen af loppernes formering ved hæmning af udviklingen af æg samt af larver og pupper fra æg lagt af voksne lopper virker i op til 8 uger efter behandling.
  • Præparatet kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget allergisk udslæt.
  • Dette præparat er specielt beregnet til kat og ilder. Det bør ikke anvendes til kaniner, da bivirkninger endda med dødelig udgang kan forekomme.

Advarsler og forsigtighedsregler:

 • Bør ikke anvendes ved kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne (se indlægssedlen).
 • Præparatet bør ikke anvendes til killinger under 8 uger og/eller under 1 kg legemsvægt. Bør ikke anvendes til ildere yngre end 6 måneder.
 • Bør ikke anvendes til syge (eks. systemiske lidelser, feber) eller afkræftede dyr.
 • Undgå at præparatet kommer i kontakt med dyrets øjne. Andre dyr i samme husholdning bør også behandles med et passende præparat.
 • Det er vigtigt at sikre sig at præparatet appliceres på et område, hvor dyret ikke kan slikke det af og at sikre, at dyr ikke slikker hinanden efter behandlingen.
 • Det anbefales at undlade at vaske katten inden for 2 dage efter behandlingen.
 • Lopper fra kæledyr infesterer ofte dyrenes kurv, leje og sædvanlige hvilesteder såsom tæpper og bløde møbler. I tilfælde af massiv infestation samt ved starten af behandlingen, bør omgivelserne derfor behandles med et egnet bekæmpelsesmiddel og de bør støvsuges regelmæssigt.
 • Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Derfor bør kontakt med mund hud og øjne undgås. Personer med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med præparatet. Undgå at få pipettens indhold på fingrene. Hvis dette sker, bør hænderne vaskes med sæbe og vand. Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med vand. Vask hænderne efter brug. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f. eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør IKKE gives lov til at sove sammen med deres ejere / husets børn.
 • Undgå at ryge, drikke eller spise under påføringen.
 • Brugsanvisning:
  • Tag pipetten ud af blisterpakningen. Pipetten holdes lodret med spidsen opad. Slå på den øverste smalle del af pipetten for at sikre, at indholdet forbliver i den nedre tykke del. Knæk den øverste del af spidsen tilbage. Pelsen i nakken lige foran skulderbladene skilles indtil huden er synlig. Anbring toppen af pipetten på huden og klem pipetten adskillige gange for at få indholdet fuldstændig ud og direkte ned på huden på ét og samme sted.
 • Drægtighed og diegivning:
  • Kat: Kan anvendes under drægtighed. Der foreligger ingen data for, om killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr, kan blive forgiftet af præparatet. I sådanne tilfælde bør der tages hensyn hertil.
  • Ilder: Bør kun anvendes efter aftale med dyrlægen.
 • Overdosering:
  • Risikoen for at iagttage bivirkninger kan imidlertid stige ved overdosering, så dyr bør altid behandles med den korrekte pipettestørrelse i henhold til deres legemsvægt.

Bivirkninger:

 • Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene er observeret.
 • Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme kortvarigt, primært forårsaget af det anvendte opløsningsmiddel.

Opbevaring:

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25°C. Opbevares i original emballage. Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
 • Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

Sidst opdateret d. 22/06-2023