Apopro
Pantoprazol "KRKA"

Pantoprazol "KRKA"

14 stk Enterotabletter
Aktive stoffer: Pantoprazol 20 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt) - Se andre lægemidler med samme aktive indholdsstof.
Mærke: Krka ab
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation:

Pantoprazol "KRKA" (KRKA Sverige AB), enterotabletter 20 mg (pantoprazol).

Virkning og anvendelse:

Anvendes til korttidsbehandling af reflukssymptomer (f.eks. halsbrand, sure opstød og synkesmerter) hos voksne, ved at nedsætte mængden af syre, der produceres i din mave. Bør ikke gives til børn under 18 år uden lægens anvisning.

Den anbefalede dosis er:

Den anbefalede dosering er 20 mg pantoprazol (en tablet) dagligt. Det kan være nødvendigt at tage tabletterne i 2-3 på hinanden følgende dage for at opnå en forbedring af symptomerne. Når alle symptomer er væk, bør behandlingen ophøre. Hvis der ikke er bedring i symptomerne efter 2 uger, bør du kontakte lægen. Du bør ikke tage Pantoprazol i mere end 4 uger uden aftale med lægen. Pantoprazol "KRKA" enterotabletter bør ikke tygges eller knuses, men skal sluges hele med væske før et måltid.

Kontraindikationer:

Allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (mannitol, crospovidon (type A, type B), natriumcarbonat, vandfri, sorbitol (E240), calciumstearat, hypromellose, povidon (K25), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), propylenglycol, methaacrylsyre - ethylacrylat copolymer, natriumlaurilsulfat, polysorbat 80, macrogol 6000, talcum).

Vær forsigtig:

Du bør kontakte lægen, hvis du har utilsigtet vægttab, blodmangel, blod i afføringen, opkastning, især hvis det er gentagen opkastning, blodigt opkast, synkebesvær eller smerte, når du synker, du tidligere har haft mavesår eller opererede i mave/tarm, du har haft fordøjelsesbesvær eller halsbrand i mere end 4 uger, du har gulsot, nedsat leverfunktion eller anden leversygdom, du lider af en anden alvorlig sygdom, som generelt påvirker deres velbefindende, du er over 55 år med nye eller nyligt ændrede symptomer. Pantoprazol kan ikke bruges som et forebyggende lægemiddel. Kontakt lægen hvis du får kraftig og/eller vedvarende diarré, da Pantoprazole er forbundet med let øget risiko for diarré, som skyldes infektion i mave-tarm-kanalen. Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Pantoprazol. Husk også at nævne andre negative virkninger, såsom ledsmerter. Hvis du gennem den seneste tid har lidt af halsbrand eller symptomer på fordøjelsesbesvær, skal du huske at gå til læge regelmæssigt.

Ved anvendelse af Pantoprazol "KRKA" i mere end 4 uger er der yderligere risici, som reduceret absorption af vitamin B12, øgning af risikoen i beskeden grad for frakturer i hofte, håndled og rygsøjle. Primært hos ældre patienter og hypomagnesiæmi, som kan give træthed, kramper, forvirringstilstand, svimmelhed og hjerterytmeforstyrrelser.

Pantoprazol "KRKA" indeholder sorbitol og natrium. Hver tablet indeholder 18 mg sorbitol, læs indlægssedlen for yderligere information. Hver tablet indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

Brug af anden medicin:

Pantoprazol kan påvirke effekten af og sikkerheden ved andre lægemidler. Derfor skal du fortælle det til din læge, hvis du tager: medicin, såsom ketoconazol, itraconazol eller posaconazol, erlotinib, atazanavir, warfarin og phenprocoumon, methotrexat.

Samtidig behandling med pantoprazol og HIV-protease-hæmmere, såsom atazanavir og nelfinavir anbefales ikke.

Overdosering:

Der er ingen kendte symptomer på overdosering.

Graviditet og amning:

Hvis du er gravid eller ammer, bør du ikke bruge pantoprazol da det kan skade dit barn. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Der kan forekomme bivirkninger i form af svimmelhed og synsforstyrrelser. Hvis du får disse bivirkninger bør du udvise forsigtighed og du bør ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner.

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til mellem 1 og 10 ud af 100 patienter: Godartede polypper i mavesækken.

Ikke almindelig bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter: Hovedpine, svimmelhed, diarré, kvalme, opkastning, oppustethed og luftafgang fra tarmen, forstoppelse, mundtørhed, mavesmerter og ubehag, udslæt, kløe, følelsen af at være svækket, udmattet eller generelt ikke rask, forhøjede leverenzymer, søvnforstyrrelser. Fraktur på håndled, hofte og rygsøjle.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter: Ændring i blodbilledet, smagsforstyrrelse eller manglende smagsoplevelse, synsforstyrrelser som sløret syn, nældefeber, hævede arme eller ben, ledsmerter, muskelsmerter, vægtforandringer, øget kropstemperatur, allergiske reaktioner, depression, brystforstørrelse hos mænd.

Meget sjældne:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter: Ændringer i blodbilledet, desorientering og forværring af allerede eksisterende symptomer.

Ikke kendt:

Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data: Prikkende, stikkende eller brændende fornemmelse, betændelse i nyrevævet som kan føre til nyresvigt. Kronisk betændelsestilstand i tyktarmen. Blæredannelse på huden og hurtig forværring af din almene tilstand, tab af hud (herunder let blødning) omkring øjne, næse, mund/læber eller kønsorganer (Stevens-Johnson syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme) og lysfølsomhed. Muskelkramper pga. elektrolytforstyrrelse. Lavt natriumniveau, lavt magnesiumniveau og lavt kalciumniveau i blodet (i forbindelse med lavt magnesiumniveau).; hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter, som tidligere har haft disse symptomer), lavt kaliumniveau i blodet, leverpåvirkning, gulsot, leversvigt.

Pakningsstr:

Blisterpakning (OPA/Aluminium/PVC film og aluminiumsfolie) i papæske. Pakningsstørrelser: 7, 14, 15 og 28 enterotabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Læs indlægssedlen og evt. oplysningerne på emballagen grundigt inden du bruger dette lægemiddel. Dette er uddrag fra produktresume, komplet produktresume findes på www.produktresume.dk - dagsaktuel pris: www.apopro.dk.

Sidst opdateret d. 15/07-2020.

Læs mere

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '57.35' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.8 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Anvendes til korttidsbehandling af reflukssymptomer (f.eks. halsbrand, sure opstød og synkesmerter) hos voksne, ved at nedsætte mængden af syre, der produceres i din mave.

Bør ikke gives til børn under 18 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl, om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

Dosering

Den anbefalede dosis er:

 • Voksne:
  • Den anbefalede dosering er 20 mg pantoprazol (en tablet) dagligt.
  • Det kan være nødvendigt at tage tabletterne i 2-3 på hinanden følgende dage for at opnå en forbedring af symptomerne. Når alle symptomer er væk, bør behandlingen ophøre. Hvis der ikke er bedring i symptomerne efter 2 uger, bør du kontakte lægen. Du bør ikke tage Pantoprazol i mere end 4 uger uden aftale med lægen.
 • Ældre:
  • Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre.
 • Hvis du lider af nedsat nyre- eller leverfunktion:
  • Dosisjustering er ikke nødvendig.
 • Børn og unge under 18 år:
  • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år på grund af utilstrækkelige data vedrørende sikkerhed og effekt.

Pantoprazol "KRKA" enterotabletter bør ikke tygges eller knuses, men skal sluges hele med væske før et måltid.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • Tag ikke dette lægemiddel:
  • Hvis, du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen for informationer).
 • Vær forsigtig:
  • Du bør kontakte lægen hvis:
   • du har utilsigtet vægttab.
   • du ser bleg ud eller føler dig svag (blodmangel).
   • du har blod i afføringen.
   • du har opkastning, især hvis det er gentagen opkastning blodigt opkast.
   • synkebesvær eller smerte, når du synker.
   • du tidligere har haft mavesår eller opereret i mave/tarm.
   • du har haft fordøjelsesbesvær eller halsbrand i mere end 4 uger.
   • du har gulsot, nedsat leverfunktion eller anden leversygdom.
   • du lider af en anden alvorlig sygdom, som generelt påvirker deres velbefindende.
   • du er over 55 år med nye eller nyligt ændrede symptomer.
  • Pantoprazol kan ikke bruges som et forebyggende lægemiddel.
  • Kontakt lægen hvis du får kraftig og/eller vedvarende diarré, da Pantoprazole er forbundet med let øget risiko for diarré, som skyldes infektion i mave-tarm-kanalen.
  • Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Pantoprazol. Husk også at nævne andre negative virkninger, såsom ledsmerter.
  • Pantoprazol "KRKA" indeholder sorbitol. Hvis du lider af arvelige problemer med frutose intolerans bør du ikke tage denne medicin, læs indlægssedlen for yderligere information.
  • Pantoprazol "KRKA" indeholder natrium. Hver tablet indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.
  • Ved anvendelse af Pantoprazol "KRKA" i mere end 4 uger er der yderligere risici, som reduceret absorption af vitamin B12, øgning af risikoen i beskeden grad for frakturer i hofte, håndled og rygsøjle. Primært hos ældre patienter og hypomagnesiæmi, som kan give træthed, kramper, forvirringstilstand, svimmelhed og hjerterytmeforstyrrelser.
 • Brug af anden medicin:
  • Pantoprazol kan påvirke effekten af og sikkerheden ved andre lægemidler. Derfor skal du fortælle det til din læge, hvis du tager:
   • Medicin, såsom ketoconazol, itraconazol eller posaconazol (som anvendes til behandling af svampeinfektioner) eller erlotinib (som anvendes til behandling af visse typer af kræft).
   • Medicin, der anvendes til behandling af hiv-infektion, såsom atazanavir eller nelfinavir.
   • Warfarin og phenprocoumon, der er blodfortyndende medicin. Du kan have behov for at få foretaget yderligere prøver.
   • Methotrexat (anvendes til behandling af gigt, psoriasis og kræft
 • Graviditet og amning:
  • Hvis du er gravid eller ammer, bør du ikke bruge pantoprazol da det kan skade dit barn. Tal med lægen.
 • Trafik- og arbejdssikkerhed:
  • Der kan forekomme bivirkninger i form af svimmelhed og synsforstyrrelser. Hvis du får disse bivirkninger bør du udvise forsigtighed og du bør ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner.
 • Overdosering:
  • Der er ingen kendte symptomer på overdosering.
Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

 • Almindelige: Kan forekomme hos mellem 1 og 10 af 100 patienter:
  • Godartede polypper i maveregionen.
 • Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter:
  • Hovedpine, svimmelhed, diarré, kvalme, opkastning, oppustethed og luftafgang fra tarmen, forstoppelse, mundtørhed, mavesmerter og ubehag, udslæt, kløe, følelsen af at være svækket, udmattet eller generelt ikke rask, forhøjede leverenzymer, søvnforstyrrelser. Fraktur på håndled, hofte og rygsøjle.
 • Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter:
  • Ændring i blodbilledet, smagsforstyrrelse eller manglende smagsoplevelse, synsforstyrrelser som sløret syn, nældefeber, hævede arme eller ben, ledsmerter, muskelsmerter, vægtforandringer, øget kropstemperatur, allergiske reaktioner, depression, brystforstørrelse hos mænd.
 • Meget sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter:
  • Ændringer i blodbilledet, desorientering og forværring af allerede eksisterende symptomer.
 • Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data:
  • Prikkende, stikkende eller brændende fornemmelse, betændelse i nyrevævet som kan føre til nyresvigt. Kronisk betændelsestilstand i tyktarmen. Blæredannelse på huden og hurtig forværring af din almene tilstand, tab af hud (herunder let blødning) omkring øjne, næse, mund/læber eller kønsorganer (Stevens-Johnson syndrom, Lyells syndrom, erythema multiforme) og lysfølsomhed. Muskelkramper pga. elektrolytforstyrrelse. Lavt natriumniveau, lavt magnesiumniveau og lavt kalciumniveau i blodet (i forbindelse med lavt magnesiumniveau). Hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter, som tidligere har haft disse symptomer), lavt kaliumniveau i blodet, leverpåvirkning, gulsot, leversvigt.
Opbevaring og holdbarhed
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Sidst opdateret d. 15/07-2020.