Apopro
Frontline Pour-On Vet.

Frontline Pour-On Vet.

8,04 ml Kutanopløsning
Aktive stoffer: Fipronil 100 mg/ml - Se andre lægemidler med samme aktive indholdsstof.
Mærke: Frontline
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation

Frontline Pour-on Vet, til hund og kat (Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S).

Anvendelse:

Forebyggelse og behandling af loppe og luseangreb hos hund, samt behandling af flåtangreb hos hund. Præparatet kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb.

Dosering:

Dosering hund: 1 pipette à 0,67 ml op til 10 kg legemsvægt, 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg legemsvægt, 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg legemsvægt, 1 pipette à 4,02 ml fra 40-60 kg legemsvægt, 2 pipetter à 2,68 ml fra 60-80 kg legemsvægt. Hos hund giver en enkelt behandling beskyttelse mod lopper i op til 2 måneder og mod flåter i op til 4 uger.

Dosering kat: 1 pipette à 0,50 ml til én kat. Hos kat giver en enkelt behandling beskyttelse mod lopper i op til 5 uger.

Må ikke anvendes til hunde og katte under 8 uger. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Bør ikke anvendes til kaniner, da bivirkninger endda med dødelig udgang kan forekomme. Præparatet må ikke anvendes sammen med andre midler til loppe- eller flåtangreb. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen på dit dyr, bør du kontakte din dyrlæge. Kun til udvortes brug (på huden).

Advarsler og forsigtighedsregler:

Påfør præparatet på et område, hvor dyret ikke kan slikke det af. Undgå at dyr slikker hinanden efter behandlingen. Badning med vand inden for 2 dage efter behandling med præparatet og badning hyppigere end én gang om ugen bør undgås, da der ikke foreligger nogen undersøgelser af hvordan dette påvirker præparatets virkning. Lopper fra kæledyr infesterer ofte dyrenes kurv, leje og sædvanlige hvilesteder såsom tæpper og bløde møbler. I tilfælde af massiv infestation samt ved starten af behandlingen, bør omgivelserne derfor behandles med et egnet bekæmpelsesmiddel og de bør støvsuges regelmæssigt. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Derfor bør kontakt med mund hud og øjne undgås. Personer med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med præparatet. Undgå at få pipettens indhold på fingrene. Hvis dette sker, bør hænderne vaskes med sæbe og vand. Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med vand. Vask hænderne efter brug. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f. eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør IKKE gives lov til at sove sammen med deres ejere / husets børn. Undgå at ryge, drikke eller spise under påføringen.

Drægtighed, diegivning:

Kan anvendes.

Overdosering:

Risikoen for at iagttage bivirkninger kan imidlertid stige ved overdosering, så dyr bør altid behandles med den korrekte pipettestørrelse i henhold til deres legemsvægt.

Bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen), samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene er observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme kortvarigt, primært forårsaget af det anvendte opløsningsmiddel.

Pakningsstørrelser:

Doseringspipette i blisterpakning.

Produktinformation: Dette er uddrag fra produktresume - komplet produktresume findes på

Dagsaktuel pris: www.apopro.dk

Sidst opdateret d. 21/12-2023.

Læs mere

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '242.95' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.8 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Til forebyggelse og behandling af loppe- og luseangreb hos hund og kat, samt behandling af flåtangreb. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Bør ikke anvendes til hvalpe eller killinger under 8 uger.

I pakningerne med medicin findes en vejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du anvender medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen på din kat eller ilder, bør du kontakte din dyrlæge.

Dosering:

 • Den anbefalede dosis er:
  • Hund:
   • 1 pipette à 0,67 ml op til 10 kg legemsvægt.
   • 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg legemsvægt.
   • 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg legemsvægt.
   • 1 pipette à 4,02 ml fra 40-60 kg legemsvægt.
   • 2 pipetter à 2,68 ml fra 60-80 kg legemsvægt.
   • Hos hund giver en enkelt behandling beskyttelse mod lopper i op til 2 måneder og mod flåter i op til 4 uger.
  • Kat:
   • 1 pipette à 0,50 ml til én kat. Hos kat giver en enkelt behandling beskyttelse mod lopper i op til 5 uger.
  • Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr.
  • Bør ikke anvendes til kaniner, da bivirkninger med dødelig udgang kan forekomme.
  • Må ikke anvendes sammen med andre midler mod loppe- eller flåtangreb.

Advarsler og forsigtighedsregler:

 • Bør ikke anvendes ved kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne (se indlægssedlen).
 • Brugsanvisning:
  • Tag pipetten ud af blisterpakningen.
  • Toppen af pipetten knækkes langs den perforerede linie. Pelsen på ryggen mellem skulderbladene skilles, således huden bliver synlig. Toppen af pipetten anbringes på den synlige hud, og pipettens indhold tømmes ud på huden ved at trykke adskillige gange på pipetten.
  • Det bør undgås, at pelsen bliver meget våd, da dette vil gøre den fedtet på behandlingsstedet. Ligeledes vil overdosering give et klistret udseende af hårlaget på behandlingsstedet. Skulle dette ske, vil det imidlertid forsvinde igen inden for 24 timer efter behandlingen. Undgå badning med vand inden for 2 dage efter behandlingen. Støvsug omgivelserne regelmæssigt ved starten af behandlingen samt i tilfælde af massivt loppeangreb. Undgå at berøre det behandlede sted. Det aktive stof fordeler sig selv i hele pelsen.
 • De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her.
  • Påfør præparatet på et område, hvor dyret ikke kan slikke det af. Undgå at dyr slikker hinanden efter behandlingen. Badning med vand inden for 2 dage efter behandling med præparatet og badning hyppigere end én gang om ugen bør undgås, da der ikke foreligger nogen undersøgelser af hvordan dette påvirker præparatets virkning.
  • Lopper fra kæledyr infesterer ofte dyrenes kurv, leje og sædvanlige hvilesteder såsom tæpper og bløde møbler. I tilfælde af massiv infestation samt ved starten af behandlingen, bør omgivelserne derfor behandles med et egnet bekæmpelsesmiddel og de bør støvsuges regelmæssigt.
  • Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Derfor bør kontakt med mund hud og øjne undgås. Personer med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med præparatet. Undgå at få pipettens indhold på fingrene. Hvis dette sker, bør hænderne vaskes med sæbe og vand. Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med vand. Vask hænderne efter brug. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f. eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør IKKE gives lov til at sove sammen med deres ejere / husets børn.
  • Undgå at ryge, drikke eller spise under påføringen.
 • Drægtighed og diegivning:
  • Præparatet kan anvendes under drægtighed og diegivning.
 • Overdosering:
  • Risikoen for at iagttage bivirkninger kan imidlertid stige ved overdosering. Se indlægssedlen.

Bivirkninger:

 • Meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene er observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme kortvarigt, primært forårsaget af det anvendte opløsningsmiddel.

Opbevaring:

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25°C.
 • Opbevares i den originale emballage.
 • Opbevares tørt.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
 • Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

Sidst opdateret d. 21/12-2023