Apopro
Frontline Combo Vet.hund 20-40

Frontline Combo Vet.hund 20-40

16,08 ml Spot-on, opløsning 100 + 90 mg/ml
Mærke: Frontline
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation

Frontline Combo Vet. spot-on, opløsning til hunde (Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S).

Anvendelse:

Mod loppeangreb alene eller angreb af både lopper, flåter og/eller bidende lus hos hunde. Behandlingen virker i 8 uger dog for flåter i op til 4 uger. Præparatet kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget allergisk dermatit. Kan også anvendes til behandling af angreb af bidende lus. Dette præparat er specielt beregnet til hund. Det bør ikke bruges til kat og ilder, da dette kan medføre overdosering.

Dosering:

Til hunde fra 2-10 kg legemsvægt anvendes 1 pipette á 0,67 ml. Til hunde fra 10-20 kg legemsvægt anvendes 1 pipette á 1,34 ml. Til hunde fra 20-40 kg legemsvægt anvendes 1 pipette á 2,68 ml. Til hunde over 40 kg legemsvægt anvendes 1 pipette á 4,02 ml. Da der ikke foreligger sikkerhedsundersøgelser, bør der gå mindst 4 uger før genbehandling finder sted.

Brugsanvisning:

Tag pipetten ud af blisterpakningen. Pipetten holdes lodret med spidsen opad. Slå på den øverste smalle del af pipetten for at sikre, at indholdet forbliver i den nedre tykke del. Knæk den øverste del af spidsen tilbage. Pelsen i nakken lige foran skulderbladene skilles indtil huden er synlig. Anbring toppen af pipetten på huden og klem pipetten adskillige gange for at få indholdet fuldstændig ud og direkte ned på huden på ét og samme sted. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenfiltret/fedtet pels).

Advarsler og forsigtighedsregler:

Undgå at præparatet kommer i kontakt med dyrets øjne. Det er vigtigt at sikre sig at præparatet appliceres på et område, hvor dyret ikke kan slikke det af og at sikre, at dyr ikke slikker hinanden efter behandlingen. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Derfor bør kontakt med mund, hud og øjne undgås. Dyr og mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med præparatet. Undgå at få pipettens indhold på fingrene. Hvis dette sker, bør hænderne vaskes med sæbe og vand. Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med vand. Vask hænderne efter brug. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f. eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn. Undgå at ryge, drikke eller spise under påføringen.

Overdosering:

Risikoen for at iagttage bivirkninger kan imidlertid stige ved overdosering, så dyr bør altid behandles med den korrekte pipettestørrelse i henhold til deres legemsvægt.

Bivirkninger:

Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene er observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme kortvarigt, primært forårsaget af det anvendte opløsningsmiddel.

Pakningsstørrelser:

Blisterkort med 1 x 0,67, 1,34, 2,68 eller 4,02 ml pipette med perforeret top. Æske med 1 blisterkort med 3 x 0,67, 1,34, 2,68 eller 4,02 ml pipetter med perforeret top. Æske med 2 blisterkort med 3 x 0,67, 1,34, 2,68 eller 4,02 ml pipetter med perforeret top. Æske med 1 blisterkort med 4 x 0,67, 1,34, 2,68 eller 4,02 ml pipetter med perforeret top. Produktinformation: Dette er uddrag fra produktresume - komplet produktresume findes på www.produktresume.dk Dagsaktuel pris: www.apopro.dk.

Sidst opdateret d. 22/08-2023.

Læs mere

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '344.95' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.8 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Anvendes mod loppeangreb alene eller angreb af både lopper, flåter og/eller bidende lus hos hunde. Behandling af loppeangreb: Behandlingen virker i 8 uger. Forebyggelsen af loppernes formering ved hæmning af udviklingen af æg samt af larver og pupper fra æg lagt af voksne lopper virker i op til 8 uger efter behandling. Behandling af flåtangreb: Virker over for flåter i op til 4 uger. Præparatet kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget allergisk udslæt. Kan også anvendes til behandling af angreb af bidende lus.

I pakningerne med medicin findes en vejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du anvender medicinen.

Dosering:

 • Den anbefalede dosis er:
  • Til hunde fra 2-10 kg legemsvægt anvendes 1 pipette á 0,67 ml.
  • Til hunde fra 10-20 kg legemsvægt anvendes 1 pipette á 1,34 ml.
  • Til hunde fra 20-40kg legemsvægt anvendes 1 pipette á 2,68 ml.
  • Til hunde over 40 kg legemsvægt anvendes 1 pipette á 4,02 ml.
  • Dette præparat er specielt beregnet til hund. Det bør ikke bruges til kat og ilder, da dette kan medføre overdosering.
  • Da der ikke foreligger sikkerhedsundersøgelser, bør der gå mindst 4 uger før genbehandling finder sted.

Advarsler og forsigtighedsregler:

 • Bør ikke anvendes ved kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne (se indlægssedlen).
 • Præparatet må ikke anvendes til katte. Præparatet er særdeles giftigt for katte og kan være livsfarligt på grund af kattes særlige fysiologi og manglende evne til at metabolisere visse stoffer inklusive permethrin. For at forhindre at katte ved et uheld bliver udsat for præparatet, bør behandlede hunde holdes væk fra katte, indtil påføringsstedet er tørt. Det er vigtigt at sikre sig, at katte ikke slikker på den behandlede hunds påføringssted. Søg straks dyrlæge hvis dette sker.
 • Dyrlægen bør rådspørges inden syge og svækkede hunde behandles.
 • Brugsanvisning:
  • Tag pipetten ud af blisterpakningen. Pipetten holdes lodret med spidsen opad. Slå på den øverste smalle del af pipetten for at sikre, at indholdet forbliver i den nedre tykke del. Knæk den øverste del af spidsen tilbage. Pelsen i nakken lige foran skulderbladene skilles indtil huden er synlig. Anbring toppen af pipetten på huden og klem pipetten adskillige gange for at få indholdet fuldstændig ud og direkte ned på huden på ét og samme sted.
  • Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenfiltret/fedtet pels).
 • De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her.
  • Undgå at præparatet kommer i kontakt med dyrets øjne.
  • Det er vigtigt at sikre sig at præparatet appliceres på et område, hvor dyret ikke kan slikke det af og at sikre, at dyr ikke slikker hinanden efter behandlingen. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Derfor bør kontakt med mund, hud og øjne undgås. Dyr og mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med præparatet.
  • Undgå at få pipettens indhold på fingrene. Hvis dette sker, bør hænderne vaskes med sæbe og vand.
  • Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med vand. Vask hænderne efter brug.
  • Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f. eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør IKKE gives lov til at sove sammen med deres ejere / husets børn. Undgå at ryge, drikke eller spise under påføringen.
 • Overdosering:
  • Risikoen for at iagttage bivirkninger kan imidlertid stige ved overdosering, så dyr bør altid behandles med den korrekte pipettestørrelse i henhold til deres legemsvægt.

Bivirkninger:

 • Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene er observeret.
 • Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme kortvarigt, primært forårsaget af det anvendte opløsningsmiddel.

Opbevaring:

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30°C. Opbevares i original emballage. Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
 • Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

Sidst opdateret d. 22/08-2023