Apopro
Bayvantic Vet., hunde 10-25 kg

Bayvantic Vet., hunde 10-25 kg

10 ml Spot-on, opløsning 500 + 100 mg/ml
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation

Bayvantic Vet., spot-on, opløsning til hunde fra under 4 kg, 4-10 kg, 10-25 kg og 25- 40 kg og til hunde på 40 kg og derover (Bayer Animal Health GmbH).

Anvendelse:

Til forebyggelse og behandling af loppe- og luseangreb, samt til behandling af flåtangreb. Præparatet kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb.

Dosering:

Kun til anvendelse på uskadt hud på hunden. Behandlingen beskytter mod lopper og flåter i op til 4 uger. Hunde på under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml. Hunde på 4-10 kg: 1 pipette a 1,0 ml. Hunde på 10-25 kg: 1 pipette a 2,5 ml. Hunde på 25-40 kg: 1 pipette a 4,0 ml. Hunde på 40-60 kg: 1 pipette a 6,0 ml. Bør ikke anvendes til hvalpe under 7 uger.

Advarsler og forsigtighedsregler:

Bør ikke anvendes ved kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer (imidacloprid, permethrin) eller et eller flere af hjælpestofferne. Se indlægssedlen. Præparatet må ikke anvendes til katte. Præparatet er særdeles giftigt for katte og kan være livsfarligt på grund af kattes særlige fysiologi og manglende evne til at metabolisere visse stoffer inklusive permethrin. For at forhindre at katte ved et uheld bliver udsat for præparatet, bør behandlede hunde holdes væk fra katte, indtil påføringsstedet er tørt. Det er vigtigt at sikre sig, at katte ikke slikker på den behandlede hunds påføringssted. Søg straks dyrlæge hvis dette sker. Undgå at hud, øjne og mund kommer i kontakt med præparatet. Spis, drik og ryg ikke under påføringen. Vask hænderne grundigt efter brugen. Ved spild af præparatet på huden afvaskes denne straks med sæbe og vand. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være særligt følsomme overfor dette præparat. Bayvantic Vet. må ikke administreres af gravide kvinder og kvinder, der forsøger at blive gravide. Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende handsker ved håndtering af Bayvantic Vet. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør ikke sove sammen med deres ejere, specielt ikke børn. Tillad under ingen omstændigheder at behandlede hunde får adgang til nogen form for overfladevand i mindst 48 timer efter påføringen, da præparatet er skadeligt for organismer i vandet. Opløsningsmidlet i Bayvantic Vet. spot-on, opløsning kan give pletter på visse materialer såsom læder, tekstiler, plast og behandlede overflader. Lad derfor behandlingsstedet tørre, inden der bliver mulighed for kontakt med sådanne materialer.

Drægtighed, diegivning:

Kan anvendes.

Overdosering:

Risikoen for at iagttage bivirkninger kan imidlertid stige ved overdosering, så dyr bør altid behandles med den korrekte pipettestørrelse i henhold til deres legemsvægt.

Bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 dyr): Kløe og påvirkning af pels (f.eks. fedtet pels) på applikationsstedet samt opkastning. Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 dyr): rødmen, inflammation og hårtab på applikationsstedet samt diarre. Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 dyr): forbigående hudreaktioner (såsom øget lokal kløe, kradsen og gniden, hårtab, og rødmen på applikationsstedet) og sløvhed. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme kortvarigt, primært forårsaget af det anvendte opløsningsmiddel

Pakningsstørrelser:

Pakninger med 1, 2, 3, 4, 6 eller 24 enkeltdosis-pipetter a 0,4/1,0/2,5/4,0/6,0 ml. Produktinformation: Dette er uddrag fra produktresume - komplet produktresume findes på www.produktresume.dk Dagsaktuel pris: www.apopro.dk.

Sidst opdateret d. 23/08-2023.

Læs mere

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '275.00' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.8 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Til forebyggelse og behandling af loppe- og luseangreb, samt til behandling af flåtangreb hos hund. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Bør ikke anvendes til hvalpe under 7 uger.

I pakningerne med medicin findes en vejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du anvender medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen på din hund, bør du kontakte din dyrlæge.

Dosering:

 • Den anbefalede dosis er:
  • Til hunde under 4 kg anvendes pipetter a 0,4 ml.
  • Til hunde mellem 4 og 10 kg anvendes pipetter a 1,0 ml.
  • Til hunde på mellem 10 og 25 kg anvendes pipetter a 2,5 ml.
  • Til hunde på mellem 25 kg og 40 kg anvendes pipetter a 4 ml.
  • Til hunde på mellem 40 kg og 60 kg anvendes pipetter a 6 ml
  • En enkelt behandling giver beskyttelse mod lopper og flåter i op til 4 uger.

Advarsler og forsigtighedsregler:

 • Bør ikke anvendes ved kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne (se indlægssedlen).
 • Bayvantic Vet. må ikke administreres af gravide kvinder og kvinder, der forsøger at blive gravide. Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende handsker ved håndtering af Bayvantic Vet.
 • Præparatet må ikke anvendes til katte. Præparatet er særdeles giftigt for katte og kan være livsfarligt på grund af kattes særlige fysiologi og manglende evne til at metabolisere visse stoffer inklusive permethrin. For at forhindre at katte ved et uheld bliver udsat for præparatet, bør behandlede hunde holdes væk fra katte, indtil påføringsstedet er tørt. Det er vigtigt at sikre sig, at katte ikke slikker på den behandlede hunds påføringssted. Søg straks dyrlæge hvis dette sker.
 • Dyrlægen bør rådspørges inden syge og svækkede hunde behandles.
 • Brugsanvisning: Anvendelse af pipetter med kort hals.
  • Tag en pipette ud af pakningen. Hold pipetten opret, drej og træk hætten af. Vend hætten rundt og sæt den anden ende på pipetten. Drej rundt for at bryde forseglingen, og træk hætten af igen.
 • Brugsanvisning: Anvendelse af pipetter med lang hals.
  • Tag pipetten ud af pakningen. Hold pipetten opret, drej og træk hætten af.
  • Hunde under 10 kg:
   • Med hunden i stående stilling deles pelsen mellem skulderbladene indtil huden er synlig. Placer spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet direkte på huden.
  • Hunde på 10 kg og derover:
   • Med huden i stående stilling påføres pipettens indhold 4 steder på ryggen fra skulderblad til halerod. På hvert påføringssted deles pelsen, indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk forsigtigt en del af indholdet ud direkte på huden. For at undgå, at opløsningen løber ned ad siden på hunden, påfør ikke for meget af produktet på ét enkelt sted.
 • De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her.
  • Undgå at hud, øjne og mund kommer i kontakt med præparatet.
  • Spis, drik og ryg ikke under påføringen.
  • Vask hænderne grundigt efter brugen.
  • Ved spild af præparatet på huden vaskes det straks af med sæbe og vand.
  • Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være særligt følsomme overfor dette præparat.
  • De hyppigste kliniske symptomer, der i meget sjældne tilfælde kan forekomme, er forbigående følelsesreaktioner i huden så som snurrende følelse, brændende følelse eller følelsesløshed.
  • Hvis præparatet kommer i øjnene ved et uheld, skylles de grundigt med vand. Søg straks lægehjælp og vis indlægssedlen eller etiketten til lægen, hvis hud- eller øjenirritationer vedvarer.
  • Lægemidlet bør ikke indtages. Hvis præparatet ved et uheld sluges, søg straks lægehjælp og vis indlægssedlen eller etiketten til lægen.
  • Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Dette kan f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør ikke sove sammen med deres ejere, specielt ikke børn.
  • Tillad under ingen omstændigheder at behandlede hunde får adgang til nogen form for overfladevand i mindst 48 timer efter påføringen, da præparatet er skadeligt for organismer i vandet.
  • Opløsningsmidlet i Bayvantic Vet. spot-on, opløsning kan give pletter på visse materialer, såsom læder, tekstiler, plast og behandlede overflader. Lad derfor behandlingsstedet tørre, inden der bliver mulighed for kontakt med sådanne materialer.
 • Drægtighed og diegivning:
  • Præparatet kan anvendes under drægtighed og diegivning.
 • Overdosering:
  • Risikoen for at iagttage bivirkninger kan imidlertid stige ved overdosering. Se indlægssedlen.

Bivirkninger:

 • Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 dyr): Kløe og påvirkning af pels (f.eks. fedtet pels) på applikationsstedet samt opkastning
 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 dyr): rødmen, inflammation og hårtab på applikationsstedet samt diarre.
 • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 dyr): Adfærdsændring (uro, rastløshed, pipen eller de ruller sig), mave-tarm symptomer (øget savlen, eller nedsat appetit), ustabile bevægelser og spjætten hvis hunden er følsom overfor permethrin. Disse symptomer er normalt forbigående og kræver ingen behandling.
 • Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme kortvarigt, primært forårsaget af det anvendte opløsningsmiddel.

Opbevaring:

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke nedfryses.
 • Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
 • Pipette med kort hals: Efter åbningen af folieposen opbevares tørt og ikke over en temperatur på 30 °C.
 • Pipette med lang hals: Efter åbningen af folieposen skal produktet appliceres på hundens hud.
 • Sæt hætten på pipetten efter brug.
 • Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

Sidst opdateret d. 23/08-2023.