Apopro
Ovestin

Ovestin

15 stk Vagitorier
Aktive stoffer: Estriol 0,5 mg - Se andre lægemidler til samme behandling.
Mærke: Navamedic ab
Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation:

Ovestin (Aspen Nordic), vagitorier (0,5 mg estriol).

Virkning og anvendelse:

Anvendes til behandling af symptomer på vaginal østrogenmangel: behandling af symptomer på vaginal tørhed, der skyldes østrogenmangel hos kvinder i overgangsalderen. Østrogenmanglen i overgangsalderen kan føre til, at slimhinderne i skeden bliver tynde og tørre. Samleje kan derfor blive smertefuldt, og der kan forekomme kløe og infektioner i skeden. Østrogenmangel kan også medføre symptomer som besvær med at holde på vandet og tilbagevendende blærebetændelser. Ovestin lindrer disse symptomer i overgangsalderen.

Den anbefalede dosis er:

Ovestin er et produkt med østrogen alene og kan også bruges efter operation hvor livmoder er fjernet. Din læge vil sørge for at ordinere den laveste dosis i det kortest mulige tidsrum, der skal til, for at behandle dine symptomer så hurtigt som muligt. Tal med din læge, hvis du har indtryk af, at virkningen af Ovestin er for kraftig eller for svag. Hvis du har brugt anden hormonbehandling til lindring af symptomer, efter overgangsalderen skal du tale med lægen om du straks kan begynde med Ovestin, eller om du skal vente en uge efter afslutning af forrige hormonbehandling.

Dosering:

1 vagitorie dagligt de første uger (maksimalt 4 uger). Reducer herefter gravis dosis baseret på symptomplindring, indtil en vedligeholdelsesdosis (fx 1 vagitorie to gange ugentligt) nås. Hvis du glemmer at tage en dosis, skal den tages så hurtigt som muligt, med mindre dette først opdages, den dag den næste dosis skal tages. I dette tilfælde skal den glemte dosis ikke tages, og den næste dosis tages på det sædvanlige tidspunkt. Der må aldrig tages 2 doser på samme dag.

 • Nedsat leverfunktion: Hvis din leverfunktion ikke er helt normal, må du ikke bruge Ovestin. Tal med lægen. Ovestin vagitorier indføres dybt i skeden umiddelbart inden sengetid.

Kontraindikationer:

Allergisk over for det virksomme stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (Witepsol S58), hvis du har eller har haft brystkræft, eller har mistanke herom, hvis du har kræft, der er østrogen-følsomt såsom kræft i livmoderen, eller har mistanke herom, hvis du har blødning fra skeden uden kendt årsag, hvis du har fortykkelse af livmoder-slimhinden (endometriehyperplasi), og det ikke bliver behandlet, hvis du har eller har haft blodpropper i en vene (trombose), f.eks. i benene (dyb venøs trombose) eller blodprop i lungerne (lungeembolisme), hvis du har en blodprop-lidelse (såsom protein C, protein S eller antitrombin lidelse), hvis du har eller har haft en sygdom, der blev forårsaget af blodpropper i arterier, såsom hjertekrampe (angina), slagtilfælde eller hjerteanfald, hvis du har eller har haft en leversygdom, og din leverfunktion stadig ikke er blevet normal, hvis du har en sjælden stofskiftesygdom kaldet porfyri, der er arvelig.

Vær forsigtig:

Fortæl det til din læge, hvis du har eller har oplevet nogle af følgende problemer, før du begynder behandlingen: godartede knuder i livmoderen (uterusfibromer), vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose) eller fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi), øget risiko for at få blodpropper, øget risiko for at få østrogenfølsom kræft (f.eks. hvis din mor, søster eller bedstemor har haft brystkræft), forhøjet blodtryk, en leversygdom såsom en godartet leversvulst, sukkersyge, galdesten, migræne eller kraftig hovedpine, en sygdom i immunsystemet som påvirker mange af kroppens organer (systemisk lupus erythematosus, SLE), epilepsi, astma, en sygdom som påvirker trommehinden og hørelsen (otosklerose), et meget højt niveau af fedt (triglycerider) i dit blod, væskeophobning pga. hjerte- eller nyreproblemer. Fortæl det til lægen, hvis du har hepatitis C, og du får kombinationsbehandling med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uden dasabuvir. Brug af denne kombination af lægemidler sammen med visse østrogenholdige præparater kan forårsage stigninger i blodprøveresultater ved måling af leverfunktionen (stigning i leverenzymet ALAT). Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvilken risiko der er for, at dette sker med Ovestin. Stop med at bruge Ovestin og tag straks til lægen hvis du oplever noget af følgende, mens du bruger HRT: gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot). Dette kan være tegn på leversygdom, kraftig stigning i blodtrykket (symptomerne kan være hovedpine, træthed eller svimmelhed), migrænelignende hovedpine, der opstår for første gang, hvis du bliver gravid, hvis du oplever tegn på blodpropper. Bemærk: Ovestin er ikke et præventionsmiddel. Hvis det er mindre end 12 måneder, siden din sidste menstruation eller hvis du er under 50 år, kan det stadig være nødvendigt for dig at bruge prævention, for at forhindre graviditet. Spørg din læge til råds. HRT og kræft: Unormalt stor fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriecancer). Alle kvinder har en lille risiko for at udvikle endometriecancer (kræft i livmoderslimhinden). Uafhængig af, om de tager HRT eller ej. Et epidemiologisk studie har vist, at behandling over længere tid med små doser estriol-tabletter, men ikke creme eller vagitorier, øger risikoen for endometriecancer. Risikoen øgedes med behandlingens længde og forsvandt inden for et år, efter behandlingen blev stoppet. Sandsynligheden for, at kræftformer havde spredt sig hos kvinder, der havde brugt estriol var større end hos kvinder, der ikke brugte estriol. For at forhindre stimulation af livmoderslimhinden, bør den maksimale dosis ikke overskrides, og der må ikke bruges maksimal dosis i flere uger ad gangen. Du kan få gennembrudsblødninger eller pletblødninger i de første måneder, mens du tager HRT. Men hvis blødningen eller pletblødningen: fortsætter i mere end de første få måneder; begynder efter du har brugt HRT i et stykke tid; fortsætter efter du er stoppet med at bruge HRT, skal din læge undersøge dig, for at finde ud af, om disse tegn giver anledning til flere undersøgelser. De følgende risici er blevet forbundet med systemisk HRT (oral administration), og gælder i mindre grad for Ovestin vaginalcreme og vagitorier, hvor den systemiske eksponering over for østrogen forbliver tæt på det normale postmenopausale interval, når det anvendes to gange ugentligt. De bør imidlertid overvejes i tilfælde af langvarig eller gentagen brug af dette præparat. Undersøgelser tyder på, at brug af kombineret østrogen/progestagen og muligvis også systemisk HRT med østrogen alene øger risikoen for brystkræft. Den øgede risiko afhænger af, hvor lang tid, du bruger HRT. Den øgede risiko viser sig inden for få år. Den vender dog tilbage til normalen inden for få år (højst 5) efter behandlingen er afsluttet. For kvinder, der har fået fjernet livmoderen og som bruger HRT med østrogen alene i 5 år, ses kun lidt eller ingen øgning af risikoen for brystkræft. Undersøg dine bryster jævnligt. Kræft i æggestokkene er sjælden. Der er rapporteret om en let øget risiko for kræft i æggestokkene hos kvinder, der bruger systemsik HRT. Den let øgede risiko ses inden for 5 års behandling og aftager gradvist efter seponering. Risikoen for blodpropper i venerne er omkring 1,3 til 3 gange højere hos HRT-brugere end hos ikke-brugere, især under det første år, det bruges. Blodpropper kan være alvorlige, og hvis én finder vej til lungerne, kan den medføre brystsmerter, stakåndethed, besvimelse eller død. Der er ikke belæg for at HRT kan forebygge hjerteanfald. Kvinder over 60 år, der bruger østrogen/progestagen HRT har lidt større sandsynlighed for at få en hjertesygdom end de, der ikke bruger HRT. Der er ikke øget risiko for hjertesygdomme hos kvinder, der har fået fjernet livmoderen og som bruger behandling med østrogen alene. Risikoen for at få et slagtilfælde er omkring 1,5 gange større hos brugere af HRT end hos ikke-brugere. Antallet af yderligere tilfælde af slagtilfælde på grund af brug af systemisk HRT vil stige med alderen. HRT forebygger ikke hukommelsestab. Der er tegn på øget risiko for hukommelsestab hos kvinder, der begynder at bruge HRT efter de er fyldt 65. Spørg din læge til råds.

Brug af anden medicin sammen med Ovestin:

Noget medicin kan have indflydelse på virkningen af Ovestin. Dette kan medføre uregelmæssig blødning. Dette gælder for følgende medicin: phenobarbital, phenytoin og carbamazepin, rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfinavir, hypericum perforatum, levothyroxin. Fortæl det til lægen, hvis du har hepatitis C, og du får kombinationsbehandling med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uden dasabuvir. Brug af denne kombination af lægemidler sammen med visse østrogenholdige præparater kan forårsage stigninger i blodprøveresultater. På grund af den vaginale administration og minimale systemiske absorption er det usandsynligt, at der vil opstå klinisk relevante lægemiddelinteraktioner med Ovestin. Interaktioner med andre lokalt applicerede vaginalbehandlinger skal imidlertid overvejes. De nævnte interaktioner er blevet beskrevet ved brug af kombinerede orale kontraceptiva, hvilket også kan være relevant for Ovestin.

Overdosering:

Overdosering med Ovestin vagitorier er usandsynlig.

Graviditet og amning:

Ovestin bør ikke anvendes til gravide. Hvis graviditet opstår under behandling med Ovestin, skal behandlingen straks stoppes. Ovestin bør ikke anvendes i ammeperioden.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Ingen forholdsregler.

Bivirkninger:

 • Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede (1-10 %): Brystspænding eller -smerte, lokal irritation (varmefølelse og/eller kløe) af slimhinden i skeden.
 • Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede (0,1-1 %): Kvalme, pletblødning, udflåd.
 • Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter (0,01-0,1 %): væskeophobning i vævene, der oftest ses som hævede ankler eller fødder.
 • Ikke kendt hyppighed: Influenzalignende symptomer. Hos de fleste patienter vil disse bivirkninger forsvinde efter de første ugers behandling. Følgende bivirkninger er rapporteret i forbindelse med systemisk østrogen/progesteron (oral administration), og gælder i mindre grad for Ovestin vaginalcreme og vagitorier, der anvendes lokalt: galdeblæresygdomme, diverse hudlidelser, misfarvning af huden, særligt i ansigtet eller på halsen kendt som "graviditetspletter" (chloasma), smertefulde, rødlige hudknuder (knuderosen), udslæt med målformet rødmen eller sår (mangeformet erytem), mulig demens hos kvinder over 65 år.

Pakningsstr.:

Ovestin findes i en pakningsstørrelse med 15 vagitorier. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Læs indlægssedlen og evt. oplysningerne på emballagen grundigt inden du bruger dette lægemiddel. Dette er uddrag fra produktresume - komplet produktresume findes på www.produktresume.dk. Dagsaktuel pris: www.apopro.dk.

Sidst opdateret: 29-07-2020

Læs mere

Garanti for afsendelse inden for 24 timer

Læs mere

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '109.75' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt Fri fragt til pakkeshop eller 10,00 kr til døren

4.9 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Ovestin anvendes til behandling af symptomer på vaginal østrogenmangel: behandling af symptomer på vaginal tørhed, der skyldes østrogenmangel hos kvinder i overgangsalderen.

Østrogenmanglen i overgangsalderen kan føre til, at slimhinderne i skeden bliver tynde og tørre. Samleje kan derfor blive smertefuldt, og der kan forekomme kløe og infektioner i skeden.

Østrogenmangel kan også medføre symptomer som besvær med at holde på vandet og tilbagevendende blærebetændelser. Ovestin lindrer disse symptomer i overgangsalderen.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl, om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

Dosering

 • Den anbefalede dosis er:

Ovestin er et produkt med østrogen alene og kan også bruges efter operation hvor livmoder er fjernet.

Din læge vil sørge for at ordinere den laveste dosis i det kortest mulige tidsrum, der skal til, for at behandle dine symptomer så hurtigt som muligt. Tal med din læge, hvis du har indtryk af, at virkningen af Ovestin er for kraftig eller for svag.

Hvis du har brugt anden hormonbehandling til lindring af symptomer, efter overgangsalderen skal du tale med lægen om du kan begynde straks med Ovestin, eller om du skal vente en uge efter afslutning af forrige hormonbehandling.

 • Dosering:
  • 1 vagitorie dagligt de første uger (maksimalt 4 uger).
  • Reducer herefter gravis dosis baseret på symptomplindring, indtil en vedligeholdelsesdosis (fx 1 vagitorie to gange ugentligt) nås.
  • Hvis du glemmer at tage en dosis, skal den tages så hurtigt som muligt, med mindre dette først opdages, den dag den næste dosis skal tages. I dette tilfælde skal den glemte dosis ikke tages, og den næste dosis tages på det sædvanlige tidspunkt. Der må aldrig tages 2 doser på samme dag.
  • Nedsat leverfunktion:
   • Hvis din leverfunktion ikke er helt normal, må du ikke bruge Ovestin. Tal med lægen.
 • Ovestin vagitorier indføres dybt i skeden umiddelbart inden sengetid.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • Tag ikke dette lægemiddel:

  • hvis, du er overfølsom (allergisk) over for det virksomme stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen for informationer).
  • hvis du har eller har haft brystkræft, eller har mistanke herom.
  • hvis du har kræft, der er østrogen-følsomt såsom kræft i livmoderen, eller har mistanke herom.
  • hvis du har blødning fra skeden uden kendt årsag.
  • hvis du har fortykkelse af livmoder-slimhinden (endometriehyperplasi), og det ikke bliver behandlet.
  • hvis du har eller har haft blodpropper i en vene (trombose), f.eks. i benene (dyb venøs trombose) eller blodprop i lungerne (lungeembolisme).
  • hvis du har en blodprop-lidelse (såsom protein C, protein S eller antitrombin lidelse).
  • hvis du har eller har haft en sygdom, der blev forårsaget af blodpropper i arterier, såsom hjertekrampe (angina), slagtilfælde eller hjerteanfald.
  • hvis du har eller har haft en leversygdom, og din leverfunktion stadig ikke er blevet normal.
  • hvis du har en sjælden stofskiftesygdom kaldet porfyri, der er arvelig.
 • Vær forsigtig:

  • Fortæl det til din læge, hvis du har eller har oplevet nogle af følgende problemer, før du begynder behandlingen:
   • godartede knuder i livmoderen (uterusfibromer).
   • vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose) eller fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi).
   • øget risiko for at få blodpropper.
   • øget risiko for at få østrogenfølsom kræft (f.eks. hvis din mor, søster eller bedstemor har haft brystkræft).
   • forhøjet blodtryk.
   • en leversygdom såsom en godartet leversvulst.
   • sukkersyge.
   • galdesten.
   • migræne eller kraftig hovedpine.
   • en sygdom i immunsystemet som påvirker mange af kroppens organer (systemisk lupus erythematosus, SLE).
   • epilepsi.
   • astma.
   • sygdom som påvirker trommehinden og hørelsen (otosklerose).
   • et meget højt niveau af fedt (triglycerider) i dit blod.
   • væskeophobning pga. hjerte- eller nyreproblemer.
   • Fortæl det til lægen, hvis du har hepatitis C, og du får kombinationsbehandling med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uden dasabuvir. Brug af denne kombination af lægemidler sammen med visse østrogenholdige præparater kan forårsage stigninger i blodprøveresultater ved måling af leverfunktionen (stigning i leverenzymet ALAT). Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvilken risiko der er for, at dette sker med Ovestin.
  • Stop med at bruge Ovestin og tag straks til lægen hvis du oplever noget af følgende:
   • gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot). Dette kan være tegn på leversygdom.
   • kraftig stigning i blodtrykket (symptomerne kan være hovedpine, træthed eller svimmelhed).
   • migrænelignende hovedpine, der opstår for første gang.
   • hvis du bliver gravid.
   • hvis du oplever tegn på blodpropper såsom:
    • smertefulde hævelser og rødmen på benene.
    • pludselige smerter i brystet.
    • problemer med at trække vejret.
  • Bemærk: Ovestin er ikke et præventionsmiddel. Hvis det er mindre end 12 måneder, siden din sidste menstruation eller hvis du er under 50 år, kan det stadig være nødvendigt for dig at bruge prævention, for at forhindre graviditet. Spørg din læge til råds.
  • HRT og kræft:
   • Unormalt stor fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriecancer). Alle kvinder har en lille risiko for at udvikle endometriecancer (kræft i livmoderslimhinden). Uafhængig af, om de tager HRT eller ej. Et epidemiologisk studie har vist, at behandling over længere tid med små doser estriol-tabletter, men ikke creme eller vagitorier, øger risikoen for endometriecancer. Risikoen øgedes med behandlingens længde og forsvandt inden for et år, efter behandlingen blev stoppet. Sandsynligheden for, at kræftformer havde spredt sig hos kvinder, der havde brugt estriol var større end hos kvinder, der ikke brugte estriol. For at forhindre stimulation af livmoderslimhinden, bør den maksimale dosis ikke overskrides, og der må ikke bruges maksimal dosis i flere uger ad gangen.
 • Gennembrudsblødninger:
  • Du kan få gennembrudsblødninger eller pletblødninger i de første måneder, mens du tager hormonsubstitutionsbehandling (HRT).
  • Men hvis blødningen eller pletblødningen:
   • fortsætter i mere end de første få måneder.
   • begynder, efter du har brugt HRT i et stykke tid.
   • fortsætter, efter du er stoppet med at bruge HRT.
  • skal din læge undersøge dig, for at finde ud af, om disse tegn giver anledning til flere undersøgelser.

De følgende risici er blevet forbundet med systemisk HRT (oral administration), og gælder i mindre grad for Ovestin vaginalcreme og vagitorier, hvor den systemiske eksponering over for østrogen forbliver tæt på det normale postmenopausale interval, når det anvendes to gange ugentligt. De bør imidlertid overvejes i tilfælde af langvarig eller gentagen brug af dette præparat.

  • Brystkræft:
   • Undersøgelser tyder på, at brug af kombineret østrogen/progestagen og muligvis også systemisk HRT med østrogen alene øger risikoen for brystkræft. Den øgede risiko afhænger af, hvor lang tid, du bruger HRT. Den øgede risiko viser sig inden for få år. Den vender dog tilbage til normalen inden for få år (højst 5) efter behandlingen er afsluttet. For kvinder, der har fået fjernet livmoderen og som bruger HRT med østrogen alene i 5 år, ses kun lidt eller ingen øgning af risikoen for brystkræft.
   • Sammenligning:
   • For kvinder i alderen 50 til 79, der ikke bruger HRT, vil gennemsnitligt 9 til 17 ud af 1000 få diagnosen brystkræft over en 5-årig periode. For kvinder i alderen 50 til 79, der bruger østrogen/progestagen HRT, vil der over 5 år være 13 til 23 tilfælde ud af 1000 brugere (dvs. yderligere 4 til 6 tilfælde). Undersøg dine bryster jævnligt. Tag til lægen, hvis du bliver opmærksom på forandringer såsom:
    • fordybninger i eller nedsynkning af huden.
    • forandringer i brystvorten.
    • knuder, du kan se eller føle.
  • Kræft i æggestokkene:
   • Kræft i æggestokkene er sjælden. Der er rapporteret om en let øget risiko for kræft i æggestokkene hos kvinder, der bruger systemsik HRT. Den let øgede risiko ses inden for 5 års behandling og aftager gradvist efter seponering.
   • Sammenligning:
   • For kvinder i alderen 50 til 69, der ikke tager HRT, vil gennemsnitligt omkring 2 kvinder ud af 1000, få diagnosen kræft i æggestokkene over en periode på 5 år. For kvinder, der har brugt HRT i 5 år, vil der være mellem 2 og 3 tilfælde pr. 1000 brugere (dvs. op mod 1 yderligere tilfælde).
  • HRTs virkning på hjerte og kredsløb. Blodpropper i en vene (trombose).
   • Risikoen for blodpropper i venerne er omkring 1,3 til 3 gange højere hos HRT-brugere end hos ikke brugere, især under det første år, det bruges. Blodpropper kan være alvorlige, og hvis én finder vej til lungerne, kan den medføre brystsmerter, stakåndethed, besvimelse eller død. Der er større sandsynlighed for, at du får en blodprop i venerne, når du bliver ældre og hvis du kan svare ja til noget af følgende. Fortæl det til din læge, hvis du kender til nogen af disse situationer:
    • du i længere tid ikke kan gå, fordi du har gennemgået en større operation, er kommet til skade eller er syg.
    • du er meget overvægtig (BMI >30).
    • du har et blodpropproblem, der kræver behandling over længere tid med medicin, der bruges til at forebygge blodpropper.
    • hvis et nært familiemedlem har haft en blodprop i benet, lungen eller et andet organ.
    • du har systemisk lupus erythematosus (SLE).
    • du har kræft.
   • Sammenligning:
   • For kvinder i 50'erne, der ikke bruger HRT, vil gennemsnitligt 4 til 7 ud af 1000 over en 5-årig periode forventes at få en blodprop i en vene. For kvinder i 50'erne, der har brugt østrogen/progestagen HRT i mere end 5 år, vil der være 9 til 12 tilfælde ud af 1000 brugere (dvs. yderligere 5 tilfælde). For kvinder i 50'erne, der har fået fjernet livmoderen og har brugt HRT med østrogen alene i mere end 5 år, vil der være 5 til 8 tilfælde ud af 1000 brugere (dvs. 1 yderligere tilfælde).
  • Hjertesygdom (hjerteanfald):
   • Der er ikke belæg for at HRT kan forebygge hjerteanfald.
   • Kvinder over 60 år, der bruger østrogen/progestagen HRT har lidt større sandsynlighed for at få en hjertesygdom end de, der ikke bruger HRT.
   • Der er ikke øget risiko for hjertesygdomme hos kvinder, der har fået fjernet livmoderen og som bruger behandling med østrogen alene.
  • Slagtilfælde:
   • Risikoen for at få et slagtilfælde er omkring 1,5 gange større hos brugere af systemisk HRT end hos ikke brugere. Antallet af yderligere tilfælde af slagtilfælde på grund af brug af HRT vil stige med alderen.
   • Sammenligning:
    • Ser man på kvinder i 50'erne, som ikke bruger HRT, vil gennemsnitligt 8 ud af 1000 ventes at få et slagtilfælde over en periode på 5 år. For kvinder i 50'erne, der bruger HRT, vil der være 11 tilfælde ud af 1000 brugere over 5 år (dvs. yderligere 3 tilfælde).
  • Andre tilstande:
   • HRT forebygger ikke hukommelsestab. Der er tegn på øget risiko for hukommelsestab hos kvinder, der begynder at bruge HRT efter de er fyldt 65. Spørg din læge til råds.
 • Brug af anden medicin:

  • Noget medicin kan have indflydelse på virkningen af Ovestin. Dette kan medføre uregelmæssig blødning.
  • Dette gælder for følgende medicin:
   • Medicin mod epilepsi (såsom phenobarbital, phenytoin og carbamazepin). medicin mod infektioner (fx rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz).
   • Medicin mod hiv-infektion (såsom ritonavir og nelfinavir).
   • Naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum).
   • Medicin for sygdom i skjoldbruskkirtel (levothyroxin).
   • Fortæl det til lægen, hvis du har hepatitis C, og du får kombinationsbehandling med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uden dasabuvir. Brug af denne kombination af lægemidler sammen med visse østrogenholdige præparater kan forårsage stigninger i blodprøveresultater.
   • Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.
   • Laboratorieprøver
    • Fortæl din læge eller laboratoriepersonalet, at du bruger Ovestin, hvis du skal have taget blodprøver, da denne medicin kan have indvirkning på visse prøver.
  • På grund af den vaginale administration og minimale systemiske absorption er det usandsynligt, at der vil opstå klinisk relevante lægemiddelinteraktioner med Ovestin. Interaktioner med andre lokalt applicerede vaginalbehandlinger skal imidlertid overvejes. De nævnte interaktioner er blevet beskrevet ved brug af kombinerede orale kontraceptiva, hvilket også kan være relevant for Ovestin.
 • Graviditet og amning:

  • Ovestin bør ikke anvendes til gravide.
  • Hvis graviditet opstår under behandling med Ovestin, skal behandlingen straks stoppes.
  • Ovestin bør ikke anvendes i ammeperioden
 • Trafik- og arbejdssikkerhed:

  • Ingen forholdsregler.
 • Overdosering:

  • Overdosering med Ovestin vagitorier er usandsynlig.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

 • Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede (1-10 %):
  • Brystspænding eller -smerte.
  • Lokal irritation (varmefølelse og/eller kløe) af slimhinden i skeden.
 • Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede (0,1-1 %):
  • Kvalme.
  • Pletblødning, udflåd.
 • Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter (0,01-0,1 %):
  • væskeophobning i vævene, der oftest ses som hævede ankler eller fødder.
 • Ikke kendt:
  • Influenzalignende symptomer.

Hos de fleste patienter vil disse bivirkninger forsvinde efter de første ugers behandling.

 • Følgende bivirkninger er rapporteret i forbindelse med systemisk østrogen/progesteron (oral administration), og gælder i mindre grad for Ovestin vaginalcreme og vagitorier, der anvendes lokalt:
  • galdeblæresygdomme.
  • diverse hudlidelser:
   • misfarvning af huden, særligt i ansigtet eller på halsen kendt som "graviditetspletter" (chloasma), smertefulde, rødlige hudknuder (knuderosen), udslæt med målformet rødmen eller sår (mangeformet erytem).
  • Mulig demens hos kvinder over 65 år.

Opbevaring og holdbarhed

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Sidst opdateret: 29-07-2020

Måske søger du: