Apopro
Glucosamin "Copyfarm"

Glucosamin "Copyfarm"

1000 stk Filmovertrukne tabletter
Aktive stoffer: Glucosamin 400 mg - Se andre lægemidler med samme aktive indholdsstof.
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation: Glucosamin Copyfarm 400 mg filmovertrukne tabletter, glucosamin.

Anvendelse: Kan forbedre bevægeligheden og lindre smerterne fra leddene. Du kan bruge Glucosamin Copyfarm til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt.

Dosering: Tabletterne tages med et glas vand. Voksne: 1 tablet 3 gange dagligt. Du kan også tage den daglige dosis på en gang. Lindring opleves først efter flere ugers behandling eller længere. Tal med din læge, hvis du ikke får lindring efter 2-3 måneder. Børn: Må kun anvendes efter lægens anvisning. Nedsat nyre- og/eller leverfunktion: Følg lægens anvisning. Må ikke anvendes: Hvis du er allergisk overfor det aktive stof eller hjælpestofferne (se indlægssedlen for yderligere information), eller hvis du er allergisk for skalddyr.

Forsigtighedsregler: Tal med lægen inden brug for at udelukke at du har andre ledsygdomme, som skal have anden behandling. Tal med lægen, hvis du er i risikogruppen for hjertekarsygdom, har diabetes, astma eller er i behandling med anden medicin.

Brug af anden medicin: Vær forsigtig med at tage glucosamin sammen med anden medicin. Udvis især forsigtighed sammen med: Medicin til forebyggelse af blodpropper (fx warfarin, dicoumarol, phenprocoumon, acenocoumarol og fluindion), medicin efter transplantation (ciclosporin) og antibiotika (tetracyklin).

Graviditet og Amning: Må ikke anvendes.

Bivirkninger: Almindelige:Hovedpine, døsighed. Mavesmerter, forstoppelse, kvalme, sure opstød, smerter opadtil i maven, diarré. Ikke almindelige: Udslæt, kløe og rødme. Meget sjældne: Opkastning. Vand i kroppen, hævede fødder, ankler og hænder.

Pakningsstørrelser: 90, 270, 1000 (4 x 250) filmovertrukne tabletter.

Tilskud: Ingen.

Registreringsindehaver: Copyfarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S. Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.

Sidst opdateret d. 14/02-2024

Læs mere
FAST LAV PRIS gælder i forhold til markedet generelt.

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '854.00' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.8 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Kan forbedre bevægeligheden og lindre smerterne fra leddene. Du kan bruge Glucosamin Copyfarm til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt.

Bør ikke gives til børn under 18 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl, om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

Dosering
 • Den anbefalede dosis er:
  • Voksne (over 18 år):
   • 1 tablet 3 gange daglig. Alternativt kan den daglige dosis gives på en gang. Den mindste effektive dosis bør anvendes. Lindring af symptomer (især smertelindring) kan først forventes at indtræffe efter flere ugers behandling og i nogle tilfælde efter endnu længere tid. Hvis der ikke opnås en lindring af symptomer efter 2-3 måneder, bør en fortsat behandling med glucosamin tages op til ny vurdering.
Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • Tag ikke dette lægemiddel:
  • hvis du er overfølsom over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se indlægssedlen).
  • hvis du har skaldyrsallergi, da det aktive indholdsstof er udvundet fra skaldyr.
 • Tal med lægen:
  • for at udelukke tilstedeværelsen af ledsygdomme, hvor anden behandling bør komme i betragtning eller hvis du er i risikogruppen for at få en hjertekarsygdom, da det kan ske, at dine kolesteroltal i blodet bliver forhøjet under en behandling med glucosamin, hvis du har diabetes, da blodglukoseværdierne og insulinbehovet kan ændre sig eller hvis du har astma, da der kan ske en forværring af astmasymptomerne i starten af behandlingen med glucosamin. Hvis du har nedsat nyrefunktion eller er på kontrolleret kaliumdiæt skal du være opmærksom på, at hver tablet indeholder 87,3 mg kalium.
 • Brug af anden medicin:
  • Hvis du bruger blodfortyndende medicin (warfarin), medicin efter transplantation (ciclosporin) eller antibiotika (tetracyklin) skal du tale med lægen inden brug af Glucosamin "Copyfarm".
 • Graviditet og amning:
  • Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, bør du ikke bruge Glucosamin "Copyfarm". Tal med din læge.
 • Trafik- og arbejdssikkerhed:
  • Hvis omtågethed, døsighed, svimmelhed, kvalme eller opkastning forekommer bør der ikke føres motorkøretøj eller betjene maskiner.
 • Overdosering:
  • Der er ikke set tilfælde af overdosering med Glucosamin "Copyfarm".
Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • De mulige bivirkninger som du kan opleve er:
  • Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
   • Hovedpine, døsighed, mavesmerter, forstoppelse, kvalme, sure opstød, smerter opadtil i maven, diarré.
  • Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
   • Udslæt, kløe, rødme.
  • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
   • Opkastning, vand i kroppen, hævede fødder, ankler og hænder.
  • Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelig data):
   • Øgning i kolesteroltal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.
Opbevaring og holdbarhed
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Sidst opdateret d. 14/02-2024.