Apopro
Cetirizin "Teva"

Cetirizin "Teva"

20 stk Filmovertrukne tabletter
Aktive stoffer: Cetirizin 10 mg - Se andre lægemidler med samme aktive indholdsstof.
Mærke: Teva denmark
Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen Læs produktbeskrivelsen

Uddrag af produktresumé

Produktinformation:

Cetirizin "Teva" (Teva B.V.), tabletter 10 mg (cetirizindihydrochlorid).

Virkning og anvendelse:

Antiallergisk lægemiddel beregnet til lindring af sæsonbetinget og helårs allergisk rhinitis samt til lindring af kronisk nældefeber. Cetirizin "Teva" bør ikke gives til børn under 6 år uden lægens anvisning.

Dosering:

Voksne og unge over 12 år: 1 tablet én gang daglig. Ældre: Der er ikke behov for dosisjustering ved normal nyrefunktionen. Moderat nedsat nyrefunktion: Det anbefales at tage ½ tablet 1 gang daglig. Alvorlig nedsat nyrefunktion: Det anbefales at tage ½ tablet hver anden dag. Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendigt. Børn mellem 6 og 12 år: ½ tablet 2 gange daglig. Tabletterne skal synkes sammen med et glas væske. Begyndende virkning ses inden for ½-1½ time og varer ca. 24 timer.

Kontraindikationer:

Allergi over for cetirizindihydrochlorid, hydroxyzin, piperazinderivater eller over for et eller flere af hjælpestofferne (mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, croscarmellose sodium, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, hypromellose (E464), macrogol, titandioxid (E171)) eller hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mindre end 10 ml/min).

Tal med lægen inden du

Tager Cetirizin "Teva", hvis du har vandladningsproblemer, nedsat nyrefunktion, hvis du er epileptisk patient, eller du har risiko for krampeanfald. Det tilrådes forsigtighed ved indtagelse af alkohol samtidig med behandling af Cetirizin "Teva". Allergitest: Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du stoppe med at tage Cetirizin "Teva" mindst 3 dage før. Cetirizin "Teva" bør ikke anvendes hvis du lider af arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency). Produktet indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium per filmovertrukket tablet, dvs. det er væsentlig natriumfri.

Brug af anden medicin:

Der er ikke observeret interaktioner mellem Cetirizin "Teva" og andre lægemidler.

Graviditet og amning:

Bør kun anvendes efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Ikke mærket.

Overdosering:

Hvis du har taget mere af Cetirizin "Teva", end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du får bivirkninger såsom konfusion, diarré, træthed, hovedpine, utilpashed, pupiludvidelse, kløe, rastløshed, sløvhed, døsighed, stivhed/følelsesløshed (stupor), unormalt hurtig hjerterytme, skælven og vandladningsbesvær skal du kontakte din læge.

Almindelige bivirkninger:

(kan forekomme hos mellem 1-10% behandlede): Døsighed, søvnighed, svimmelhed, hovedpine, halsbetændelse, forkølelse med rindende næse (hos børn), diarré, kvalme, mundtørhed.

Ikke almindelige bivirkninger:

(kan forekomme hos mellem 0,1-1% behandlede): Uro og rastløshed, ændring i hudens følesans, mavesmerter, kløe, udslæt, psykisk træthed og utilpashed.

Sjældne bivirkninger:

(kan forekomme hos mellem 0,01-0,1% behandlede): Allergiske reaktioner, nogle alvorlige (meget sjældne), depression, hallucinationer, aggression, forvirring, søvnløshed, kramper, hurtig hjerterytme, unormal leverfunktion, nældefeber, hævelser pga. væskeophobning i kroppen, vægtøgning.

Meget sjældne bivirkninger:

(kan forekomme hos under 0,01% behandlede): Nedsat antal blodplader i blodet, tics, besvimelse, ufrivillige bevægelser, unormale forlængede muskelsammentrækninger, rysten, ændret smagssans, sløret syn, nedsat evne til at se skarpt eller fokusere, kramper i øjenmusklerne med ukontrollerede cirkelbevægelser af øjet, alvorlig allergisk reaktion, der medfører hævelser i ansigt eller svælg, lægemiddelfremkaldt udslæt, unormal urinudskillelse (sengevædning, smerter og/eller besværet vandladning).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

(kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data): Øget appetit, selvmordstanker, mareridt, hukommelsestab, svimmelhed, besvær med at lade vandet (manglende evne til at tømme blæren fuldstændigt), intens kløe og/eller nældefeber efter behandlingsafslutning, ledsmerter, udslæt med pusholdige blærer, hepatitis (leverbetændelse).

Pakningsstr.:

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60, 90 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Læs indlægssedlen og evt. oplysningerne på emballagen grundigt inden du bruger dette lægemiddel. Dette er uddrag fra produktresume, komplet produktresume findes på www.produktresume.dk - dagsaktuel pris: www.apopro.dk.

Sidst opdateret d. 23/06-2021.

Læs mere

Leveringspris: fra 29,00 kr Gratis

{{ '30.00' | customcurrency}}
Læg i kurv

Køb for {{freeShipping | customcurrency}} mere, og få fri fragt Recept-og apoteksforbeholdte lægemidler undtaget

Tillykke du har opnået fri fragt

4.8 på Trustpilot

Dag-til-dag levering

Bevilling fra Lægemiddelstyrelsen

Produktbeskrivelse

Antiallergisk lægemiddel beregnet til lindring af næse- og øjensymptomer af sæsonbetinget og helårs allergisk rhinitis samt til lindring af kronisk nældefeber.

Cetirizin "Teva" bør ikke gives til børn under 6 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl, om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

Dosering
 • Den anbefalede dosis er:
  • Voksne og unge over 12 år:
   • 1 tablet én gang daglig.
  • Ældre:
   • Der er ikke behov for dosisjustering til ældre, forudsat normal nyrefunktion.
  • Børn mellem 6 og 12 år:
   • ½ tablet 2 gange daglig.
  • Børn under 6 år:
   • Bør ikke anvendes uden lægens anvisning.
  • Moderat nedsat nyrefunktion:
   • Det anbefales at tage ½ tablet 1 gang daglig. Tal med lægen.
  • Alvorlig nedsat nyrefunktion:
   • Det anbefales at tage ½ tablet hver anden dag. Tal med lægen.
  • Nedsat leverfunktion:
   • Dosisjustering er ikke nødvendigt.
 • Tabletterne skal synkes sammen med et glas væske.
 • Begyndende virkning ses inden for ½ - 1½ time og varer ca. 24 timer.
Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • Tag ikke dette lægemiddel:
  • Hvis du er overfølsom over for cetirizindihydrochlorid, hydroxyzin, piperazinderivater eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se indlægssedlen).
  • Hvis du har alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mindre end 10 ml/min).
 • Tal med lægen inden du tager Cetirizin "Teva":
  • Hvis du har vandladnings-problemer, nedsat nyrefunktion, hvis du er epileptisk patient, eller du har risiko for krampeanfald.
  • Allergitest: Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du stoppe med at tage Cetirizin "Teva" mindst 3 dage før.
  • Det tilrådes forsigtighed ved indtagelse af alkohol samtidig med behandling af Cetirizin "Teva".
  • Bør ikke anvendes hvis du lider af arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency).
  • Produktet indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium per filmovertrukket tablet, dvs. det er væsentlig natriumfri.
 • Brug af anden medicin:
  • Ingen kendte forholdsregler.
 • Graviditet og amning:
  • Hvis du er gravid eller ammer, bør du kun tage Cetirizin "Teva" efter aftale med din læge.
 • Trafik- og arbejdssikkerhed:
  • Ikke mærket, men du skal nøje bemærke, hvordan du reagerer på lægemidlet.
 • Overdosering:
  • Hvis du har taget mere af Cetirizin "Teva", end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du får bivirkninger såsom konfusion, diarré, træthed, hovedpine, utilpashed, pupiludvidelse, kløe, rastløshed, sløvhed, døsighed, stivhed/følelsesløshed (stupor), unormalt hurtig hjerterytme, skælven og vandladningsbesvær skal du kontakte din læge.
Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • De mulige bivirkninger som du kan opleve er:
  • Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1-10% behandlede):
   • Døsighed, søvnighed, svimmelhed, hovedpine, halsbetændelse, forkølelse med rindende næse (hos børn), diarré, kvalme, mundtørhed.
  • Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 0,1-1% behandlede):
   • Uro og rastløshed, ændring i hudens følesans, mavesmerter, kløe, udslæt, psykisk træthed og utilpashed.
  • Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 0,01-0,1% behandlede):
   • Allergiske reaktioner, nogle alvorlige (meget sjældne), depression, hallucinationer, aggression, forvirring, søvnløshed, kramper, hurtig hjerterytme, unormal leverfunktion, nældefeber, hævelser pga. væskeophobning i kroppen, vægtøgning.
  • Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos under 0,01% behandlede):
   • Nedsat antal blodplader i blodet, tics, besvimelse, ufrivillige bevægelser, unormale forlængede muskelsammentrækninger, rysten, ændret smagssans, sløret syn, nedsat evne til at se skarpt eller fokusere, kramper i øjenmusklerne med ukontrollerede cirkelbevægelser af øjet, alvorlig allergisk reaktion, der medfører hævelser i ansigt eller svælg, lægemiddelfremkaldt udslæt, unormal urinudskillelse (sengevædning, smerter og/eller besværet vandladning).
  • Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data):
   • Øget appetit, selvmordstanker, mareridt, hukommelsestab, svimmelhed, besvær med at lade vandet (manglende evne til at tømme blæren fuldstændigt), intens kløe og/eller nældefeber efter behandlingsafslutning, ledsmerter, udslæt med pusholdige blærer, hepatitis (leverbetændelse).
Opbevaring og holdbarhed
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Sidst opdateret d. 23/06-2021.