Apopro

Stoppemidler mod akut diarré

Produkter i kategorien (17)

Imodium Plus
KUN PÅ APOTEKET
FAST LAV PRIS
ALTID LAV PRIS
18+

Imodium Plus

12 stk Tabletter

Loperamid 
Loperamid, Simeticon 2 mg + 125 mg

12 stk Tabletter 2 mg + 125 mg

Imolope
KUN PÅ APOTEKET
FAST LAV PRIS
ALTID LAV PRIS
18+

Imolope

100 stk Tabletter

Loperamid 
Loperamid 2 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt)

100 stk Tabletter 2 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt)

Imodium
KUN PÅ APOTEKET
FAST LAV PRIS
ALTID LAV PRIS
18+

Imodium

60 stk Tabletter

Loperamid 
Loperamid 2 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt)

60 stk Tabletter 2 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt)

Imolope
KUN PÅ APOTEKET
FAST LAV PRIS
ALTID LAV PRIS
18+

Imolope

60 stk Tabletter

Loperamid 
Loperamid 2 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt)

60 stk Tabletter 2 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt)

Imodium
KUN PÅ APOTEKET
FAST LAV PRIS
ALTID LAV PRIS
18+

Imodium

100 stk Tabletter

Loperamid 
Loperamid 2 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt)

100 stk Tabletter 2 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt)

Lopacut
KUN PÅ APOTEKET
FAST LAV PRIS
ALTID LAV PRIS
18+

Lopacut

10 stk Filmovertrukne tabletter

Loperamid 
Loperamid 2 mg

10 stk Filmovertrukne tabletter 2 mg

Imodium Plus
KUN PÅ APOTEKET
FAST LAV PRIS
ALTID LAV PRIS
18+

Imodium Plus

6 stk Tabletter

Loperamid 
Loperamid, Simeticon 2 mg + 125 mg

6 stk Tabletter 2 mg + 125 mg

Lopacut
KUN PÅ APOTEKET
FAST LAV PRIS
ALTID LAV PRIS
18+

Lopacut

60 stk Filmovertrukne tabletter

Loperamid 
Loperamid 2 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt)

60 stk Filmovertrukne tabletter 2 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt)

Lopacut
KUN PÅ APOTEKET
FAST LAV PRIS
ALTID LAV PRIS
18+

Lopacut

100 stk Filmovertrukne tabletter

Loperamid 
Loperamid 2 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt)

100 stk Filmovertrukne tabletter 2 mg (Håndkøb, apoteksforbeholdt)