• Personlig rådgiver Personlig rådgivning
 • Lave netpriser Lave netpriser
 • Dag-til-dag levering Dag-til-dag levering

Lactulose "Orifarm"

1000 ml Oral opløsning
Lactulose 667 mg/ml

Produktbeskrivelse

Lactulose binder vand i tarmen og blødgør afføringen.

Lactulose kan anvendes mod kronisk forstoppelse eller til at forebygge og behandle hjernepåvirkning der skyldes nedsat leverfunktion.

Lactulose "Orifarm" bør ikke gives til børn under 2 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering

 • Den anbefalede dosis er:
  • Mod forstoppelse:
   • Til børn:
    • Børn under 5 måneder:
     • 3-6 ml daglig fordelt på 2 doser.
    • Børn 5-12 måneder:
     • 10 ml daglig fordelt på 1-2 doser.
    • Børn 1-14 år:
     • 5-15 ml daglig fordelt på 1-2 doser.
    • Opløsningen gives indtil barnets afføring er blevet normal, sædvanligvis 7-10 dage, hvorefter dosis aftrappes over de følgende uger.
   • Voksne og børn over 14 år: Begyndelsesdosis 15-30 ml daglig.
     Efter virkning er opnået, nedsættes dosis til det halve. Hvis virkningen ikke indtræder i løbet af 3 dage, kan dosis fordobles. Dosis er individuel og bør justeres til halvfast afføring opnås.
 • Behandling af hjernepåvirkning der skyldes nedsat leverfunktion (PSE):

  Akut PSE: Begynd med 50 ml hver 2. time til der er opnået 2 afføringer, hvorefter doseringen tilpasses således, at der dagligt opnås 2-3 bløde afføringer, sædvanligvis 30-50 ml 3 gange daglig.

  Kronisk PSE: Begynd med 30-45 ml 3-4 gange daglig. Derefter bør doseringen tilpasses således, at der dagligt opnås 2-3 bløde afføringer.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

Tag ikke dette lægemiddel:

 • hvis, du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof (lactulose) eller hjælpestoffet (vand, renset)
 • hvis din tarm er blokeret (passage stoppet) eller du får blindtarmsbetændelse.

Advarsler og forsigtighedsregler:

 • Hvis du har sukkersyge og tager mere end 100-150 ml Lactulose Orifarm dagligt, skal du måske have mere insulin. Tal med lægen.
 • Hvis du lider af fructoseintolerans, galactoseintolerans/galactosæmi, en særlig form for arvelig lactasemangel eller glucose/galactose-malabsorption (GGM) bør du ikke anvende Lactulose Orifarm uden aftale med lægen.

Brug af anden medicin:

  • Tal med lægen hvis du bruger vanddrivende midler (diuretika), digoxin (hjertemedicin), binyrebarkhormoner (hydrocortison, prednison m.v.) eller svampemidlet amphotericin B, da effekten kan blive påvirket.

Graviditet og amning:

 • Kan anvendes.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Ingen mærkning

Overdosering:

 • Symptomer: Diarré, elektrolyttab

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

 • De mulige bivirkninger som du kan opleve er:
  • Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):
   • Lette mavesmerter, oppustet mave og afgang af luft fra tarmen.
  • Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):
   • Kvalme, opkastning og diarré ved høje doser.
  • Sjældne (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):
   • For højt natrium i blodet, hvilket kan gøre dig tørstig.

Opbevaring og holdbarhed

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
Læs hele produktbeskrivelsen

Find lignende produkter

(Se alle)